”Nej, vi vill inte tillåta narkotika”

Vi vill inte tillåta narkotika, vi vill bara inte straffa den som använder narkotika. Det svarar debattörerna Björn Fries och Christina Gynnå Oguz representanter från KRIS, RNS och Narkotikapolisföreningen om skillnad mellan att legalisera narkotika och avkriminalisera eget bruk.

Var det tillåtet att använda narkotika i Sverige före 1988? Nej, det var inte tillåtet. Det som hände 1988 var att narkotikaanvändning blev ett brott, dvs. en handling som kan straffas enligt lag. Sedan 1993 kan det också ge fängelse.

Inget tyder på att kriminaliseringen av eget bruk har haft någon avskräckande effekt på unga.

Dessutom visade den utvärdering som Brottsförebyggande Rådet gjorde av kriminaliseringen att polisen i stor utsträckning kom att prioritera ringa narkotikabrott, främst bland ungdomar, samtidigt som den grövre narkotikabrottsligheten åsidosattes.

Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Vi vill inte tillåta användning av narkotika. Vi anser inte att rättsväsendet är bäst lämpat att hantera den som t.ex. har rökt hasch eller tagit kokain.

Det leder till oönskade effekter som att många unga tvingas lämna urinprov trots att de inte tagit någon drog, att unga hamnar i belastningsregistret och att människor med ett problematiskt bruk eller beroende drar sig för att söka hjälp.

av

BJÖRN FRIES – tidigare nationell narkotikapolitisk samordnare
CHRISTINA GYNNÅ OGUZ – tidigare departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor

Annonser