HD: olagligt odla för självmedicinering

Det är inte tillåtet att odla cannabis ens för självmedicinering. Det slås fast i en dom i Högsta domstolen där en ryggmärgsskadad man som odlat och använt cannabis för att lindra kronisk smärta fälls för ringa narkotikabrott.

Han har blivit ett ansikte för att tillåta cannabis som medicinska skäl och har gått hela rättsliga vägen.
– Min spontana kommentar är att det ändå är skönt att hela den här processen är över. Det har kostat mycket både fysiskt och psykiskt. Så oavsett utfall är det skönt att det är över, säger Andreas Thörn till SVT Nyheter.

Han skadades i tonåren i en motorcykelolycka och blev förlamad från bröst och nedåt. Han lider av svåra smärtor och den medicin han fick av vården hade dålig effekt eller påtagligt negativa biverkningar.

För att försöka lindra smärtorna började han istället odla cannabis i tvättstugan för eget bruk och intog den som olja. Tills polisen gjorde razzia för ett par år sedan och han åtalades.

Han friades i Västerås tingsrätt som ansåg han handlat i nödvärn, men fälldes i Svea hovrätt för narkotikabrott och dömdes till villkorlig dom och dagsböter. I måndags meddelade Högsta domstolen att den går på hovrättens linje, men sänker straffet från 90 till 40 dagsböter till 5 200 kronor.

”Med beaktande av de speciella omständigheterna kring gärningen har den bedömts utgöra ringa narkotikabrott”, står det i HD-domen (pdf-fil, 11 sidor).

HD anser att Andreas Thörn befunnit sig i en nödsituation, men att det bara i undantagsfall är tillåtet att använda narkotika för att lindra smärta utan läkarordination. Och att det inte varit så här. Men rätten har tagit hänsyn till att syftet med odlingen var medicinskt, att mängden var begränsad och rushalten i drogen var liten.

Thörn kan dock lagligt använda cannabis mot sin värk framöver. Han tillhör de patienter som i år beviljats enskilda licenser av Läkemedelsverket för försök med ett cannabisbaserat läkemedel. I dagarna har han fått förlängt ett år.

Totalt har 30 patienter i Sverige ansökt om att få cannabis i medicinskt syfte, varav tolv patienter hittills fått klartecken av Läkemedelsverket, rapporterar SVT.

Studier har visat att viss cannabis har effekter som kan användas vid behandling av kronisk smärta, är aptitretande och minskar illamående för cancerpatienter som får cellgift, och kan lindra några ms-patienters kramper.
Men i en stor forskningsöversikt slås fast att det saknas eller behövs mer bevis om att cannabis, som ibland påstås, lindrar eller botar många andra symptom och sjukdomar.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser