Norge: Swedish Match förlorade snustvist

OSLO Snusföretaget Swedish Match förlorade tvist med norska staten. Domstol slår fast att det är både lagligt och nödvändigt att införa neutrala förpackningar utan loggor även på snusdosor.

Tobaksföretaget hade stämt norska staten och ville ha undantag för snus från nya lagen som började gälla från 1 juli i somras. Då började neutrala tobaksförpackningar införas för att skydda ungdomar från tobak och göra paket mindre attraktiva genom ha reklamfri grön standardfärg, varumärket i standardiserat typsnitt och med tydliga hälsovarningar.

Swedish Match anser att det är mindre farligt att snusa än att röka och tycker reglering med neutrala dosor inte är proportionellt till snusets ”eventuella hälsorisker” och ville få undantag.

Men domstolen ansåg åtgärden med nya lagen är ”ändamålsenlig och nödvändig” även för snus, inte är något dolt handelshinder och avslår därmed inte tobaksföretagets stämningsansökan.

Företaget måste också betala cirka 800 000 kronor i rättegångskostnader.

– Detta är först och främst en seger för alla som arbetar för att barn och unga inte ska börja med tobak. Jag är mycket glad, men inte överraskad, över att vi vann det här målet. Vi vet att standardiserade tobaksförpackningar är en viktig åtgärd för att hindra att barn och unga börjar med snus och rökning, sade helse- och omsorgsminister Bent Høie vid en presskonferens förra måndagen, rapporterar Tobaksfakta.

Ministern är inte förvånad över att tobaksbolag stämmer Norge för att försöka slippa neutrala tobaksförpackningar. Liknande försök har bolag även gjort i Australien, Frankrike och Storbritannien, där de också förlorat.

Domen kan överklagas, men Swedish Match vill först läsa domen ordentligt innan företaget bestämmer sig, uppger talesperson till Nyhetsbyrån Direkt.

• Norska domstolens dom (pdf-fil, 45 sidor).

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser