MammaNet – föräldrastöd på nätet

Flera kvinnor är osäkra i sin mammaroll, oroliga för sina barn och har svårt hävda sig gentemot myndigheter, exempelvis vid vårdnadsprocesser. Kvinnonätverket KSAN har nu öppnat en hemsida för nationellt stöd efter långt arbete för mammor med beroendeproblem.

Sajten MammaNet.se öppnades i fredags vid lunchtid och riktar sig främst till mammor och blivande föräldrar.

– Vi vill inte att kunskapsmässigt eller mentalt underläge ska vara avgörande för om mammor kan få tidigt stöd och hjälp i sitt föräldraskap och tidigt kunna bryta sitt missbruk, säger Leena Haraké, kanslichef på Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, till Drugnews.

På hemsidan kan kvinnor ställa frågor och söka kontakt med experter i olika yrkeskategorier, exempelvis jurister, läkare, barnmorskor, socialarbetare, lärare eller andra mor/farmödrar som finns i KSAN:s nätverk med 330.000 medlemmar genom de 38 medlemsorganisationerna. Inmejlade frågor skickas sedan vidare för mer personligt stöd.

– Få vågar söka hjälp tidigt, bland annat av rädsla för att socialen ska ta deras barn vid begynnande missbruk, men även för att de hört att det är svårt att få hjälp och vård. Och flera vet inte sina rättigheter, säger hon.

Och samhällets omhändertagande av barn har inte imponerande resultat.
– Samhället är också en dålig förälder. Självmord förekommer bland intagna unga. Forskning visar att av de barn som kommer ut från institutioner och hem, så utvecklar en tredjedel eget missbruk, en tredjedel får svåra psykiska problem, medan resten hankar sig fram på egen hand, säger Leena Haraké.

Män är välkomna att söka kontakt och hjälp via hemsidan för flickvänner och döttrar de är oroliga för. Erfarenheten är dock att få män hjälper kvinnor med beroendeproblem, medan kvinnor oftast stannar kvar hos en missbrukande man, enligt KSAN.

KSAN som arbetar förebyggande och stöder flickor och kvinnor i alla åldrar har genom åren ordnat mammagrupper runt landet. De träffas varje vecka och stöttar varandra, fokuserar på det som fungerar och planerar kring det de behöver hjälp med. Dessa grupper kommer fortsätta även framöver och på fler orter.

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond har gett 300 000 kronor i bidrag, varav en tredjedel till hemsidan och resten till mammagrupperna.

Läs krönika av Leena Haraké.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser