MP-ledamot öppnar för tillåta cannabis

Miljöpartiets riksdagsledamot Anders Schröder vill öppna för att legalisera cannabis och inbjuder till ett seminarie i riksdagen om att ompröva svensk narkotikapolitik. Men han har inte partiet med sig.

Schröder, 27-årig riksdagsledamot från Gävle, tycker det är dags att ompröva den restriktiva drogpolitiken.

Anders Schröder (MP)

– Dels så vet vi att den svenska politiken inte har haft de resultat vi har velat. Narkotikan i dag är billigare än för 30 år sedan, tillgängligheten är högre, konsumtionen har inte gått ned och de kriminella gängen har blivit våldsammare. Det här tyder ju på att den politik vi har fört, den har inte fungerat, inte uppnått det vi velat, säger han till P4 Gävleborg.

Han hoppas att seminariet ”Bortom repressiva åtgärder – alternativ för att motverka skadorna av narkotika” – som han själv snart anordnar, inte miljöpartiet – ska leda till ”öppnare diskussion”. Bland annat om cannabis.

– Det har skett positiva steg de senaste åren, men nu är det dags att ta nästa steg och föra en öppen debatt om fördelarna och nackdelarna med en legalisering och en reglering av marknaden för cannabis, säger han.

Ett argument Anders Schröder för fram är att en legalisering skulle underlätta kamp mot gängen och våldsbrottslighet. Kopplingen organiserad brottslighet, skjutningar och narkotikahandel är tydlig.

– Om vi skulle kunna få bort lite av den våldsspiralen genom att ha en laglig försäljning som konkurrerar ut den olagliga, så är ganska mycket vunnet, säger han till radion, även om risken för att fler då skulle börja använda cannabis bör vägas in.

Miljöpartiet centralt står inte bakom Schröders tankar om att förbudslinjen inte fungerar och att överväga tillåta cannabis som ett alternativ.

Stefan Nilsson (MP)

– Nej, vi vill inte legalisera cannabis, det skulle definitivt öka missbruket och skadorna. Vi är emot både legalisering och avkriminalisering för eget bruk. Vi anser att all hantering av narkotika ska vara illegal, säger Stefan Nilsson, talesperson i sociala och folkhälsofrågor, till Drugnews.

Och Anders Schröders resonemang om att en legalisering kan bryta våldsspiralen tycker Nilsson är alltför hypotetiskt, och helt säkert skulle det leda till ökat missbruk.

Samme Schröder har dock partiets stöd i en del av sin riksdagsmotion i höst om en skademinimerande narkotikapolitik. Nämligen att införa försöksverksamhet med injektionsrum, dvs. ställe där för sprutnarkomaner kan inta sin drog under översyn av vårdpersonal för att undvika överdos.

Fixrum var en het fråga på MP:s kongress i maj som ungdomsförbundet drev och lyckades få majoritet för trots att partistyrelsen avstyrkt förslaget. Stefan Nilsson menar att förslaget mer är uttryck för den oro som finns över den höga narkotikadödligheten i landet.

– Det handlar om försök att rädda liv genom skademinimering. Men skulle riksdagen rösta för ett sådant försök, så måste undantag från konsumtionsförbudet göras just för själva injektionsrummet. För vi vill inte avkriminalisera bruket i allmänhet, säger han.

Tema: VALET 2018

Söndagen den 9 september 2018 gick Sverige till val, såväl till riksdag, landsting som kommuner.

Först 131 dagar senare kunde regeringen Stefan Löfven 2.0 utses. S och MP med stöd av C och L, efter en omtalad  januariöverenskommelse.

Läs mer

Annonser