Billigt boxvin ökar drickandet

De populära boxvinerna har lett till att svenskar i snitt dricker tre glas vin extra i månaden. Det är främst mängdrabatten som drivit på utvecklingen, men även den praktiska förpackningen, visar en CAN-studie.

Studien har beställts av Systembolaget och gjorts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Slutrapporten redovisades i onsdags om det populära boxvinet som började säljas i Sverige 1996.

– Vi kan slå fast att vi dricker mer alkohol än vi skulle ha gjort utan boxvinerna. Ungefär tre glas mer i månaden bland alla invånare 15 år och äldre, och ännu mer givetvis bland vindrickarna, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN, som presenterade rapporten vid ett frukostmöte tillsammans med alkoholforskaren Björn Trolldal.

Senaste decenniet har alkoholkonsumtionen sjunkit i landet ( – 8 procent), men när det gäller vin så är trenden tvärtom. Vindrickande ökar och har nära fördubblats sedan boxvinerna infördes, mätt i ren alkohol. Ifjol stod vin för nära 55 procent av Systembolagets alkoholförsäljning och boxviner för drygt hälften av sålt vin.

Det är särskilt två faktorer som drivit på – dels det lägre priset per liter (mängdrabatt köpa box jämfört med flaska), men även den praktiska förpackningen.

– Inte särskilt förvånande egentligen. Om en populär dryck börjar säljas i en stor och lätthanterlig förpackning till ett lägre pris, så är det inte konstigt att försäljning och drickande drivs upp.

 

Björn Trolldal och Mats Ramstedt, forskare på CAN. Foto: Drugnews

En av frågorna de skulle undersöka var om introduktion av boxvin har bidragit till ökade vinförsäljningen, och svaret är alltså ja. Den andra frågan var att vad som utmärker köparna av boxviner, jämfört med andra systemkunder.

Köparna av boxviner är lite förenklat kvinnor, personer med hög utbildning, äldre och de dricker mer alkohol och oftare. Men berusar sig inte oftare än de som dricker på flaska.

– Men boxviner är ändå inte den kvinnofälla, som ofta påstås i media. För kvinnor och män som köper boxvin dricker lika mycket vin. Möjligen skulle man kunna säga att det är en äldrefälla, säger Björn Trolldal som tittat särskilt på vilka köparna är, utifrån de månatliga enkäter som görs om svenskars dryckesvanor.

– Eftersom konsumtionen ökat så har de även påverkat alkoholskador, främst till ökat alkoholberoende och medicinska skador, men troligen inte våldsutvecklingen i någon större utsträckning, säger Björn Trolldal till Drugnews.

Norden är vinboxarnas förlovade region i Europa, kanske för att traditionen att dricka vin på flaska inte var så stark här som på kontinenten. Men mängdrabatten (nära en fjärdedel av trelitersbox vin får kunden på köpet, jämfört med köpa på flaska) är mer speciellt för Sverige. I Finland är literpriset på flaska och box ungefär lika.

När leverantörer ville börja introducera vin i papperslådor 1996, så var Systembolaget – som ska motverka alkoholskador och skydda folkhälsan – emot. men Alkoholsortimentsnämnden godkände för att det annars skulle uppfattas som diskriminerande mot förpackningen och bli ett handelshinder i EU.

Det är samma alkoholskatt på boxvin och flaskvin, men leverantörer har lägre inpris på boxarna, som har lägre kostnader för tillverkning och hantering än flaskor.

Systembolaget har ingen möjlighet att påverka priset på boxvinerna. Alkoholskatten baseras ju på alkoholprocent och inte förpackningssort.

Lennart Agén, Systembolaget.

– Vår prismodell är helt transparent. Tillverkare kan se tydligt vad varan kommer att kosta i butiken när vi köper in den till visst pris. Därför går inte prismodellen använda i alkoholpolitiskt syfte. Box i papper är ju billigare än fyra flaskor, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget, till Drugnews.

– Men det är bra att vi genom studien fått fakta och kunskap om vinboxarna och köparnas dryckesmönster, som beslutsfattare kan ta till sig och gå vidare med. Alkoholkonsumtion leder ju till flera tusen dödsfall och många fler skadade varje år, säger han.

Systembolaget är försiktigare idag, men 2011 föreslog detaljmonopolets vd Magdalena Gerger i ett remissvar att regeringen borde utreda en särskild tilläggsskatt för boxviner för att ”den svenska alkoholpolitiken skulle framstå som konsekvent”.

Det blev dock inget av med det och även nya regeringen rör inte den bollen.

Det finns inget att göra åt detta. Om man skulle göra något skulle vem som helst kunna gå till EU-kommissionen eller EU-domstolen och få en sådan skatt upphävd direkt, säger Mats Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson med ansvar för skattefrågor, till SVT.

• Fotnot: Rapporten ”Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige?” (pdf-fil, 45 sidor).

 

Annonser