Kan varningssystem hejda narkotikadöden?

Den höga dödligheten av narkotika vill regeringen försöka dämpa med information till droganvändare och ett varningssystem om nya farliga preparat och missbruksmönster.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten lämnade i våras en åtgärdsplan med flera insatser för att bryta Sveriges höga narkotikadödlighet. Regeringen går nu vidare med några av dessa förslag.

Bland annat får nu de två i uppdrag att utreda förutsättningar för bättre informationsutbyte och kanaler för att snabbt informera andra myndigheter, men även narkotikabrukare, exempelvis om nya farliga substanser, ändrade nya missbruksmönster, förorenat heroin i omlopp eller plötsligt ökad dödlighet i en särskild grupp.
Något som idag poliser, medicinare och brukarföreningar på eget initiativ brukar larma om.

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl

– Den narkotikarelaterade dödligheten är alldeles för hög. Vi behöver bli snabbare på att varna för substanser som kan innebära livsfara. Därför tar vi nu ett första steg för att bygga upp ett varningssystem i Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i en kommentar.

Liknande varningssystem finns mellan EU-länder (early warning system) och i några länder, såsom Nederländerna, och avsikten nu är att ett ska introduceras nästa år i Sverige. Även information om överdosrisker och ”säkrare användning” riktad till personer som använder narkotika eller läkemedel ska tas fram.

Socialstyrelsen ska även se över rutiner på akutmottagningar dit människor ibland kommer efter en överdos. Uppföljande behandling inom vården måste bli bättre för att undvika att personerna snart igen tar en överdos. Och kunskapsstöd om läkemedelsbehandling vid opioiodbehandling ska tas fram och köns- och åldersspecifika behov hos patienter vägas in.

Regeringen avser avsätta minst fem miljoner kronor för att få detta på plats.

Ifjol avled cirka 910 personer i narkotika- eller läkemedelsförgiftningar i Sverige, merparten av opioider, vilket är betydligt fler än för ett decennium sedan, (men en liten nedgång jämfört med 2015).

Men frågan är om åtgärderna räcker för vända en oroande utveckling?
– Det här är ju en del i en större strategi och vi har gjort andra satsningar tidigare. Nu bedömer vi att för att genomföra de här uppdragen ligger vi på den här nivån och att det bör vara tillräckligt, säger Annika Strandhäll till TT.

I åtgärdspaketet i våras efterlyste Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten även ökad tillgång till Laro-behandling och rena sprutor, lågtröskelverksamhet, bättre samverkan och kunskap, utdelning av motgiftet Naloxon vid opioidöverdoser och flera andra insatser.

Kommunvetot mot sprutbyten har tidigare i år tagits bort. Förslag om snabbare klassificering av nya substanser är på gång. Naloxon är på väg bli mer tillgängligt och får ges bredare i förebyggande syfte, (ex. ska Region Skåne efter årsskiftet dela ut 2 000 förfyllda sprutor med Naloxon mot överdoser). Och även anhöriga och yrkesgrupper som träffar opiatmissbrukare ska få information och tillgång till motgiftet.

Men det finns de som vill gå längre och avkriminalisera narkotikabruk, införa konsumtionsrum (med vårdpersonal) och heroinutdelning, ersätta visionen om narkotikafritt samhälle med nollvision om drogdöd. Några återfinns bland årets riksdagsmotionärer.

Andra menar att en eftersatt missbruksvård idag inte klarar hjälpa beroende. Att den blivit medikaliserad (ex Laro-program som behandlar beroende med narkotikaklassade läkemedel, med risk för läckage till gatan), samtidigt som psykosocial behandling och drogfria alternativ trängs undan.

Samtidigt förs en polariserad debatt om cannabis och andra droger bör legaliseras, individens frihet att inta vilka preparat som helst (om inte andra skadas) och möjlighet till vård om beroende uppstår.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser