EU: snaran dras åt kring nätdroger

STRASBOURG EU-parlamentet röstade i tisdags för två lagförslag som ska underlätta att snabbare förbjuda och stoppa nya psykoaktiva ämnen inom EU.

Över ett hundra nya droger upptäcks varje år i Europa och nätdroger skördare allt fler offer.

Anna Hedh (S)

– Nu drar vi åt snaran kring alla samvetslösa kriminella som tillverkar och säljer droger via nätet, säger EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) i ett uttalande.

Hon har drivit på i frågan och höll i måndags kväll ett anförande vid plenarsessionen i Strasbourg om att EU måste bli effektivare mot nya nätdroger.

Bland annat ska, enligt beslutet i parlamentet, handläggningen att utreda och klassificera nya droger bli nära dubbelt snabbare. Och tidsfristen för ansvariga myndigheter i medlemsländerna att implementera genomföra EU-beslut om att förbjuda klassade nätdroger ska förkortas från omkring tolv månader idag till sex månader.

– Beslutet innebär att det blir enklare för myndigheter – nationella och på EU nivå – att bedöma effekterna av substanserna och snabbare kunna fatta beslut om förbud, säger Anna Hedh.

När exempelvis Sverige klassar nya substanser som narkotika eller hälsofarliga varor så måste kommissionen idag först formellt godkänna det.

Även utbytet av information och varningssignaler om nya droger och dess skadliga effekter ska förbättras mellan medlemsländerna. Idag finns ett varningssystem hos drogmyndigheten EMCDDA som ska uppmärksamma länder på nya farliga substanser.

Kommissionär Dimitris Avramopoulos välkomnar beslutet i EU-parlamentet om skärpta regler kring nätdroger. Och ”vår kamp mot olagliga droger slutar inte här”, skriver han på twitter.

Tema: Nätdroger

Hur kan strömmen av nya s.k. droger som saluförs via nätet stoppas effektivare? 2016 avled minst 130 personer med nätdroger i kroppen, särskilt farliga syntetiska fentanyl-varianter ökar.
Över hundra Nya psykoaktiva substanser, NPS, upptäcks årligen i Europa. Genom ändra en molekyl på en drog som förbjudits kan de saluföras tillåtet igen. Nätbutiker rear ofta ut sina lager strax före klassning träder i kraft.

En utredning kommit med olika förslag hur nätdroger kan stoppas snabbare och effektivare, men familjeklassning såg den inte som framkomlig väg. Remisstiden slut 15 maj 2017,  regeringsproposition på gång.

Läs mer

Annonser