Färre spädbarns-föräldrar röker

Allt färre spädbarnsföräldrar röker. Mest fimpar mammorna och de regionala skillnaderna är stora, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

År 1999 bodde 19 procent av alla åttamånaders-bäbisar i landet i familjer där någon rökte, under 2015 så hade andelen sjunkit till elva procent.

– Det här är en positiv utveckling. Studier visar att barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och de behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det är särskilt mammor som röker mindre. Andelen spädbarnsmammor som röker har mer än halverats under perioden, från elva procent till under fem procent femton år senare. För rökande pappor hade motsvarande andel minskat från nära 14 till knappt tio procent.

Även de regionala skillnaderna är stora. I Sörmland utsätts 17 procent av barnen för rökning i hemmiljön under spädbarnstiden, tätt följt av Skåne och Blekinge. Lägst andel spädbarn med rökare i familjen finns i Västerbotten, Kalmars och Stockholms län (mellan 4 och 8 procent).

• Länk till rapporten Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2015 med faktablad och tabeller.

Källa Socialstyrelsen

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser