Läkarstudenter lär nyanlända ANT

Nyanlända och asylsökande ungdomar får möta läkar- och psykologstudenter i skolan för att lära om hälsa, kroppen och hur alkohol, narkotika och tobak står i vägen för integration. Gymnasieminister Anna Ekström var med på en lektion på Kungsholmen i Stockholm.

Tiotusentals unga flyktingar, många av dem har kommit ensamma, har anlänt till Sverige senaste två åren. Flera riskerar utvisas efter långa utdragna processer, andra får stanna. Det skapar oro, panik och vilsenhet.

Samtidigt larmar polisen om att flera söker sig till droger och kan behöva vård. I Stockholm city drar vissa kvällar uppåt två hundra unga afghanska och nordafrikanska killar runt. Den förra gruppen använder bland annat rökheroin, tramadol och cannabis. Inte sällan för självmedicinera mot ångest.

Men det finns de som försöker förebygga problemen.
Stiftelsen Choice får projektstöd för att tillsammans med läkare- och psykologistudenter från Karolinska Institutet och andra högskolor i landet undervisa elever i fysiologi, anatomi och ANT.

– Flera nyanlända unga har varit med om traumatiska händelser, försökt självmedicinera och har större risk att drabbas av psykisk ohälsa och drogproblem än jämnåriga. De kan behöva verktyg för stresshantering och kroppskännedom för att underlätta integreras i samhället, säger Robert Åkesson, vd för Choice, till Drugnews.

Under en lektion när några läkarstudenter undervisade elever i 16-20-års åldern på språkintroduktionsprogrammet på Kungsholmens Västra gymnasium deltog även nyligen ansvarig minister Anna Ekström (S).

Ellinor Lord, Jennifer Ström och Mujtaba Hassini som går medicinutbildning på KI undervisade ett 25-tal elever från Afghanistan, Iran, Irak och flera andra länder. Om kroppen, hjärtats och hjärnans behov av syre och energi och sådant som kan lura hjärnan.

– Träning, mat och kärlek är bra för kroppen, men belöningssystemet kan även luras, såsom av cigaretter, alkohol och andra droger. Och om vi tar mer och mer av det, vad händer då? undrade de unga läkarstudenterna.
– Vi kan bli beroende, svarade eleverna på flera språk.

Läkarstudenten Hassani skrev ner stödstolpar på tavlan och kunde översätta till dari om oklarheter uppstod för afghanska gruppen.

Flera av eleverna kommer från länder där alkohol är förbjudet och är försiktiga, men de vet mindre om tobakens risker. Att en timmes rökning av vattenpipa motsvarar cirka ett hundra cigaretter förvånade flera. Och att nikotin når hjärnan på några sekunder, man kan känna sig piggare, men kroppen mår inte bra och celler dör.

Svårt andas genom sugrör. Foto: Drugnews

Alla fick blåsa i sugrör och hålla för näsan för att känna på hur lungsjukdomen kol försvårar andning. Och i en vinglig övning om hur alkohol stänger av hjärnan och påverkar balansen deltog såväl elever, skolpersonal som gymnasieministern.
”Skitbra lektion”, summerade en elev och lovade sig själv att sluta röka.

– Den här undervisningen är mycket bra, viktigt lära sig både om kropp och risker med droger, sade Anna Ekström och rektor Andreas Eriksson höll med.

En afghansk elev reste sig och tackade ministern för hennes besök. Men han hade fått nej på sin asylansökan och ett utvisningsbeslut bara några dagar tidigare och var orolig.
– Jag vill plugga vidare på vårdprogrammet, men riskerar nu slängas ut från Sverige. Vad kan ni i regeringen göra, undrade han.

Anna Ekström svarade att hon bara kan föra hans problem vidare till Migrationsverket.
– Förstår att det är svårt för flera av dem. Men oavsett om man får stanna eller inte i Sverige, så är det väldigt bra att ha en gymnasieutbildning, sade hon till Drugnews utsände efteråt.

Gymnasieminister Anna Ekström. Foto: Drugnews

• Vad fick du för intryck av ANT-lektionen för nyanlända?
– Oerhört bra att unga människor får sådan livsviktig kunskap. Det är ju en sak när vuxna säger att det är farligt att röka, en annan att jämnåriga förklarar varför tobak, alkohol och narkotika är negativt, svarade Anna Ekström.

Ett par dagar senare återkom läkarstudenterna till klassen för uppföljning och samtal. Unga känner sig ofta bekvämare att tala om känsliga frågor med unga experter. Det blir bollplankande och erfarenhetsutbyte.
– Ett bra sätt att komma ut i samhället och även för oss att lära mer. Mötena med eleverna gör oss till bättre läkare och psykologer, menar studenterna.

Efter försök i Stockholmsområdet som visat sig effektivt, så kan nu skolor och kommuner i hela landet söka medel från de 150 miljoner kronor som Skolverket tilldelats extra för språkintroduktion för nyanlända. De är avsedda för såväl personalförstärkning i skolan, men även för hälsoinsatser och samverkan med civila samhället.

Men Choice har märkt att de nya pengarna inte söks i full utsträckning. Tvärtom så har några städer, såsom Malmö, avbrutit avtalen med stiftelsen. Även Stockholm har dragit ut med besked om framtiden med hänvisning till ekonomi.

– Det är fullständigt obegripligt att när drogproblem ökar bland unga nyanlända, så söker inte kommunerna de pengar som finns för utbilda eleverna. Det kan hjälpa dem och underlätta deras integration och komma ut i studier och arbete, säger Robert Åkesson.

Drugnews ringer Stockholms utbildningsenhet och undrar varför inte avtalet med Choice förlängts från september.

– Det är tufft med en sämre budget för gymnasieskolorna i staden. Men jag står för mitt ord, det blir en fortsättning läsåret 2017-2018 med Choice på samma premisser som tidigare. Vi har ordnat finansiering från annat håll. Det är inte så säkert att söka pengar via Skolverket, säger Jan Holmquist, gymnasiedirektör i Stockholm.

Gymnasieminister Anna Ekström uppmanar Skolverket att informera skolor och kommuner tydligt om möjligheten att söka medel från regeringens extrasatsning till språkintroduktion för nyanlända, exempelvis för lektioner om hälsa.

Choice-stiftelsen har i sju år arbetat förebyggande med läkarstudenter utifrån de sju lärosätena i landet för att öka kunskapen om ANT och förbättra högstadie- och gymnasielevers hälsa. Hittills har över 25 000 elever nåtts och en majoritet uppgett att undervisningen väckt tankar om sin egen kropp och användning av alkohol, narkotika och tobak. Och 450 läkar- och psykologstudenter har rustats för att utbilda om ANT.

Annonser