Allt yngre kvinnor i tvångsvården

Allt yngre kvinnor hamnar i gravt missbruk och måste tvångsvårdas. Av alla kvinnor som vårdas i statens LVM-vård är numer hälften under 30 år. Ökad tillgänglighet till droger kan vara en förklaring.


Och att det blivit mer accepterat för kvinnor att dricka alkohol kan kanske också spela in.
– Tungt drickande verkar ha jämnats ut mellan könen de senaste åren. Det är inte samma tabu kring drickandet för kvinnor som i tidigare generationer, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Beroendecentrum vid Karolinska institutet, till TT.
Även missbruk av smärtstillande och lugnande läkemedel som förskrivs av läkare kan vara en ingång och har ökat, understryker han.

Kvinnor som döms till tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) har blivit yngre. Sedan 2010 har antalet fördubblats inom Statens Institutionsstyrelses tvångsvård, enligt en ny rapport.

– Vi har sett att vi får yngre och yngre tjejer i vår verksamhet. Det följer ett mönster vi märkt tidigare. Och kvinnor är extra utsatta, säger Maria Skoglund, verksamhetsdirektör för SiS LVM-vård, till Drugnews.

Samtidigt har andelen män ökat mest i äldsta åldersgruppen över 50 år. De som vårdas inom LVM har ofta haft ett längre gravt missbruk och far illa. Fyra av fem kommer in i en akut livshotande situation.

Varför unga kvinnors andel ökar på de statliga behandlingshemmen har inte SiS hunnit analysera ännu. Men Maria Skoglund menar att tillgängligheten på droger har ökat i samhället.

– Vi ser allmänt en trend senare år med ökad tillgång till droger och det går även beställa via nätet. Flera blandar och tar olika preparat – förr var det en drog, nu tar de allt möjligt de kommer åt. Vi möter färre rena alkoholister inom LVM-vården, mest bland äldre män och äldre kvinnor, säger hon.

Sara Woldu med dottern Milena. Foto: Drugnews

Unga missbrukande kvinnor är i mer utsatt läge – de kan vara gravida, ha barn de sköter och levt i tuff miljö på gatan.
Det kan Sara Woldu, ordförande Kriminellas revansch i samhället i Stockholm, intyga.
– Tjejer är ofta mer utsatta, kanske blivit våldtagna, är i beroendeställning och traumatiserade. Tar ofta längre tid att upptäcka dem, de håller sig i bakgrunden, litet skambelagt att missbruka, killen ordnar droger och sånt tills han åker i fängelse, säger Sara Woldu till Drugnews.

Då blir situationen än mer svår – flera tjejer tvingas prostituera sig.
Men en vändning är möjlig – Sara Woldu ledde en mammagrupp hos Kris som SVT gjorde serien ”Aldrig backa” i våras, om tre kvinnors kamp med beroendet.

– Det är aldrig för sent – det är jag själv ett bevis på. Var partyprinsessa i city och missbrukade flera år alkohol, ecstasy, kokain och senare heroin. Så lyckades jag och min pojkvän ta oss ur skiten med hjälp av drogfri vård. Idag har vi bostad, jobb och en härlig dotter ihop, säger hon.

Hon och fler från Kris besöker regelbundet kvinnor i fängelse och på LVM-hem och berättar att det finns en väg ut.

Fotnot: Rapporten ”Ålder och kön, LVM-klienter och ungdomar, år 2007–2016” (pdf-fil, 11 sidor).
Syftet med statliga tvångsvården är att bryta ett pågående allvarligt missbruk och motivera till vidare frivillig behandling, exempelvis på HVB-hem. Ifjol behandlades 1 059 personer (716 män och 343 kvinnor) på LVM-hem, i snitt fyra månader. Männens genomsnittsålder var 38 år och kvinnorna 35 år. Det är socialtjänsten som ansöker och förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård. Hemkommunen betalar vistelsen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser