”Kan bli svårt döma raket-Madsen för mord”

Trots att journalisten Kim Walls kropp hittats efter det uppmärksammade försvinnandet på en ubåt i Öresund, så kan det bli svårt att döma hennes misstänkte bödel Peder Madsen för mord innan klarhet bringas om hur och varför hon avled. Det menar Drugnews krönikör Christer Renlid.

Vad hände med friljournalisten Kim Wall från Trelleborg för drygt två veckor sedan?
Hon hade erfarenhet av uppdrag i hela världen och var nu ute på ett reportage om en excentrisk uppfinnare i Norden – en region som normalt anses säkert och tryggt för mediearbetare.

Det är sällan journalister behöver frukta för sin säkerhet här när de utför sitt arbete. Journalistfack i flera länder uppmanade därför danska myndigheter att sätta in alla krafter för att lösa gåtan.

Juridiskt intressant är också vad som händer med hennes misstänkte baneman. Att kroppen som har hittats i vattnet tillhör Wall är viktigt framsteg i utredningen.

Ubåten UC3 Nautilus. Foto via Wikipedia.

Uppfinnaren Peter Madsen, 46 år – även kallad Raket-Madsen efter försökt bygga danska månfarare –blir nu av allt att döma misstänkt för mord, alternativ vållande till annans död. Efter ett intensivt letande hittades i början av veckan till slut kroppen, utan huvud, ben och armar, i vattnet utanför danska kusten.

Åklagaren vill efter fyndet av torson ändra häktningsskälen mot Madsen till misstanke om mord och brott mot griftefriden.

Men nu ska dödsorsaken fastställas sedan börjar de juridiska turerna kring huruvida han bär skulden eller inte.

Om Madsen tänkt sig utföra det perfekta mordet så satte han krokben för sig själv redan från början. Han hävdade först att Kim Wall inte var med i ubåten när den sjönk. Efter att media lagt ut bilder på de två tillsammans på hemmabyggda farkosten ändrade han sin historia till att en olycka inträffat och han begravt henne i havet.

Många drar nog slutsatsen att han är skyldig till hennes död, fullt möjligt att så är fallet. Men i en domstol blir det mer komplicerat än så.

Madsen kommer säkert alltjämt neka till alla anklagelser om att ha bragt henne om livet och styckat kroppen. En domstol ska ta ställning till om skadorna på hennes kropp kunnat leda till döden. Om det är troligt att Madsen orsakat dessa, eller varit oaktsam och på så sätt vållat hennes död. Den rättsmedicinska undersökningen kommer att bli mycket viktig. Teknisk bevisning som bevisar uppsåtligt dödande lär behövas, då vittnen saknas. Det är med andra ord än så länge långt ifrån fällande dom för mord.

Om Madsen ska åtalas och dömas för mord eller dråp, krävs att han uppsåtligen har bragt henne om livet, det vill säga att avsikten var att hon skulle dö. Det ligger på åklagaren att kunna bevisa det. Vilket under rådande omständigheter inte är lätt att göra. En alternativ gärning att åtala för är, ”Vållande till annans död ” Då räcker det med att han varit oaktsam och oförsiktig, men han behöver inte haft något uppsåt till hennes död. En sådan påföljd ger ett avsevärt kortare straff än mord eller dråp.

Att kroppen hittades styckad och fastsatt med sänken för att inte flyta upp till ytan är givetvis en försvårande omständighet för den misstänkte Madsen. Det är högst ovanligt i svensk kriminalhistoria att kroppar styckas. I det här fallet har även styckningen skett ögonblickligen. Det har inte föregåtts av några längre betänkligheter av gärningsmannen.

Vad visste Kim Wall, hon blev bara 30 år, som inte fick komma fram? Vem är denna Madsen egentligen? Finns det fler inblandande? Ja, frågetecknen är många som måste rätas ut och det kommer ta tid.

Annonser