Alkoholjättar betalar stor ”hälsostudie”

WASHINGTON Är ett glas vin, öl eller drink varje dag bra för hjärtat? Det ska en federal myndighet i USA låta undersöka i en stor studie sponsrad av alkoholindustrin. Kritiken låter inte vänta på sig.

Det är hälsomyndigheten National institutes of Health (NIH) som initierat undersökningen huruvida alkohol kan förebygga hjärtinfarkt och stroke bland äldre personer.

Undermyndigheten National Institutes on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) ska leda studien som beräknas kosta uppåt 100 miljoner dollar. Men det har samlats in bidrag till studien på nära 68 miljoner dollar från de stora alkoholtillverkarna Anheuser-Busch InBev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard och Carlsberg, rapporterar New York Times och Accent.

Undersökningen ska omfatta 8 000 frivilliga deltagare från 50 år och äldre runt världen som har eller riskerar drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. De med riskabel alkoholkonsumtion eller nykterister får inte vara med. Deltagarna slumpas till att antingen helt sluta dricka alkohol eller att dricka ett glas valfri drink alkohol per dag under försöket. De senare ska få ekonomisk kompensation för alkoholinköpen.

Därefter ska utvärderas vilka – måttlighetskonsumenterna eller de som avstår alkohol – drabbas mest av hjärtattacker, stroke och dödsfall.

Frågan om måttlig konsumtion av alkohol är bra för hälsan har debatterats länge och forskare har kommit till delvis olika slutsatser. Även om påstådda hälsofördelar alltmer ifrågasatts senare år.

Att statliga myndigheter nu låter den delikata studien finansieras av alkoholindustrin väcker kritik.
– NIAAA prostituerar sin vetenskapliga integritet och hjälper industrin att uppmuntra alkoholkonsumtion. Detta är en av de värsta korruptionshistorier i en hälsomyndighet som jag har sett under min karriär, skriver professor Michael Siegel, på avdelningen Community Health Sciences i Boston, i en blogg.

Men NIAAA:s ledning menar att alkoholbolagens bidrag inte kommer påverka undersökningen.
Förutom oberoendet och trovärdighet vad gäller finansiering, så ifrågasätts studiens upplägg. Dels hur det ska kontrolleras att deltagarna i alkoholgruppen bara dricker ett glas per dag och varför inte noll-konsumenter får vara med. Dels att inte könsskillnader tas med och hur exempelvis olyckor och andra sjukdomar än hjärt-kärlsjukdomar påverkas.

Även svenska alkoholforskare varnar för att studiens resultat kan bli svårtydda och vad som kan hända när man låter alkoholindustrin lägga sig i forskning.

Sven Andréasson, ordf Alkoholpolitiskt Forum

”Skulle denna studie mot förmodan visa på en viss skyddande effekt för äldre människor kan man vara säker på att alkoholindustrin kommer ta detta till intäkt för att motarbeta all restriktiv alkoholpolitik. Detta trots att alkoholens negativa effekter på hälsan i stort fortfarande kommer vara betydligt större än de skyddande. Och skulle studien inte finna några skyddande effekter kan man utgå från att en armé av industristödda forskare – eller jurister – kommer att påtala en rad brister i studiens genomförande”, säger Sven Andréasson, professor vid Karolinska institutet och ordförande för Alkoholpolitiskt forum, på AF:s hemsida.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser