Regeringen utlovar extramiljarder till polisen

Statsminister Stefan Löfven tjuvstartade valrörelsen med sitt sommartal i Eskilstuna i söndags. Den senaste tidens dödsskjutningar pressar regeringen hårt som därför vill höja anslaget till polisen med 7,1 miljarder kronor under tre år. Spelet om makten i landet har nu börjat, skriver Drugnews krönikör Christer Renlid.

Socialdemokraterna tvingas nu ta tag i taktpinnen i den mest glödheta fråga som med stor sannolikhet kan avgöra valet 2018.

Lag och ordning är en av de allra viktigaste frågorna för svenska folket och det vet regeringen. Det nya anslaget är nästan dubbelt så mycket som polisen själv föreslagit. Det är knappast någon fjäder i hatten för rikspolischef Daniel Eliasson som alltmer framstår som en före detta polischef. Inte mycket talar för att han kommer hålla i rodret efter nästa val.

Pengarna två miljarder kronor nästa år, 2,3 miljarder året därpå och 2,8 miljarder 2020. D ska användas förstärka både poliser och civilanställda. Tillskottet som är historiskt högt motsvarar cirka 2 200 polisanställda och är tänkt hjälpa till öka trygghet och klara upp fler brott.

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Drugnews

 De ska också användas till bättre utrustning och polismyndigheten för även i uppdrag att förbättra arbetsmiljö och skapa bättre karriärvägar för poliser.

– Vårt Sverige ska ha fler poliser som skapar trygghet. Om ditt jobb är att bemöta det som andra fruktar, då ska du ha vår gemensamma uppskattning, sade Stefan Löfven i talet.

Alliansen och Sverigedemokraterna har nästan haft monopol på frågan kring lag och ordning. Utspelet från regeringen handlar därför lika mycket om att undergräva motståndarnas tjuvjakt på socialdemokratiska väljare som att trygga svenska medborgare. Löfven hade hoppats på en valrörelse som skulle styras av klassiska välfärdsfrågor som skola, vård och omsorg.

Både Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johnsson vet att polisen inte ensam kan lösa och förebygga grov kriminalitet och dödsskjutningar i allmänhet. Risken finns nu att den redan populistiska debatten och väljarjakten trappas upp ytterligare.

Alliansen och Sverigedemokraterna har surfat på vågorna av otrygghet och rädsla från medborgarna och det har tveklöst gynnat dem. Nu vill Löfven sätta stopp för väljarflykten och då krävs det muskler.

Men repressiva insatser kan aldrig ersätta det förebyggande arbetet. Politiken måste skapa förutsättningar för ungdomar som är på väg att välja fel bana i livet. Stadsdelarna är separerade, segrationen ökar och ungdomar bygger upp sitt eget system.

Sverige behöver fler poliser, men vi behöver någon som kan vända utvecklingen. Det kan inga poliser eller hårdare straff i världen göra. Vi behöver politiska beslut som kan vända utvecklingen och som förstår att hat och utanförskap är ett djupt rotat problem som kräver insatser från hela samhället.

Även Vänsterpartiet har klivit in i debatten på området. I en pressträff förra veckan föreslogs ett anslag om 44 miljarder kronor i utsatta områden med lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, socialekonomisk utsatthet och låg utbildningsnivå. Förslaget var dock något oklart, det framgick inte några detaljer hur pengarna ska satsas, utan V skulle ge kommunerna en frihet att fördela resurserna.

Utöver satsningen på polisen hade Löfven ännu en nyhet med sig i Eskilstuna. Den handlade om förintelsen. Regeringen vill återinföra stödet för skolklasser att besöka Auschwitz samt arrangera en uppföljning till millenieskiftets förintelsekonferens i Stockholm om tre år.

Bollen är i rullning och spelet om makten i Sverige har börjat.

Tema: Polisen

Ny Polis

Kan en ny organisation leda till effektivare polis som klarar upp fler brott?
Sedan 2015 finns en nationell polisorganisation, istället för 21 länsvisa delvis självstyrande polismyndigheter. Rikspolischef är sedan 2018 Anders Thornberg. Regeringen har utlovat att öka antalet poliser med cirka 10 000 till 2024.
Säkerhetspolisen är numer egen myndighet. Klas Friberg har varit chef där sedan 2018, avgår i förtid hösten 2021.

Läs mer

Annonser