Sex nya ämnen blir narkotika

Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika den 28 juli. Utöver dessa blir ytterligare tre nya ämnen narkotika den 18 oktober efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission.


På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket, beslutat att bromazolam, RTI-111 (dikloropan) och proskalin ska klassas som narkotika från och med den 28 juli 2017.

Utöver detta blir dessutom 5F-APINACA (5F-AKB48), MDMB-CHMICA (MMB-CHMINACA) och XLR-11 (5F-UR-144) narkotika efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs. Det beslutet gäller från och med den 18 oktober 2017.

Dessa ämnen är idag reglerade genom förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att beslutet om att ta upp ämnena i psykotropkonventionen träder i kraft, kommer ämnena inte längre att regleras som så kallade hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har ändrats i enlighet med nämnda beslut. Inget av ämnena används för medicinska ändamål.

Annonser