Klinisk studie om medicinsk cannabis

I höst startas troligen en klinisk studie i Sverige som ska undersöka effekterna av medicinsk cannabis. En av initiativtagarna, läkaren Claes Hulting, är redan övertygad om resultatet. ”När vi är färdiga med dessa studier, om något år, kommer det att hända saker även i Sverige”, säger han till Dagens Nyheter.

Försöket kommer att omfatta 100 patienter med nervsmärta, varav hälften kommer att få aktiv substans och den andra hälften placebo. Hulting bedömer att ungefär en av tio patienter med nervsmärtor kan ha nytta av medicinsk cannabis.

Undersökningen har ännu inte fått alla nödvändiga tillstånd, men Claes Hulting bedömer att det troliga är att försöket kan köra igång i höst.

Claes Hulting har varit pådrivande för användningen av medicinsk cannabis vid behandling av smärtor i samband med ryggmärgsskador. Det handlar då om olika former av mediciner och beredningar.
Det handlar inte om att sälja medicinsk cannabis i kassan på Konsum, utan förskrivning med licens via Läkemedelsverket, påpekar Claes Hulting i ett inslag i Sveriges Radio.

Det finns sedan tidigare läkemedel som innehåller cannabisextrakt som är godkända för användning i Sverige för behandling vid MS. Läkemedelsverket har också i några fall godkänt användning av cannabis, med det har då varit för specifika patienter under en begränsad tid.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser