Ungdomar beredda förbjuda rökning

En majoritet av ungdomar 14 -18 år kan tänka sig ett totalförbud emot rökning. Det hävdar organisationen A Non smoking generation med stöd av en undersökning från Novus.

Av det drygt 300 ungdomar som tillfrågats svarade knappt 40 procent att de var för ett förbud. Om man lägger till dem som svarat kanske är det drygt 60 procent som ser positivt på ett totalförbud för rökning.

Ännu fler vill se ett tydligt förbud för rökning under skoltid, både för elever och personal. Över 60 procent svarar ja på frågan om det ska vara förbjudet för elever och personal att röka under skoltid. Lägger man till dem som svarat kanske uppgår andelen till nästan 80 procent.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av A Non smoking generation för att undersöka allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 360 webbintervjuer under perioden 27 april – 10 maj 2017, varav 342 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 58 procent.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser