Hela IOGT-NTO-rörelsen kongressar i Värmland

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, var första ut med att inleda IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Värmland. Redan på tisdagens inledde de förhandlingarna.

IOGT-NTO och IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, inleder sina kongresser onsdag den 28 juni, också de i Karlstad. 1-2 juli genomför NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund sitt förbundsmöte på Ransberg. Det är första gången som NSF genomför ett sitt förbundsmöte på sommaren.

På IOGT-NTO:s kongress kommer troligen de omfattande organisatoriska förändringar som går under namnet Expedition 50 diskuteras. Till kongressen sker också en redovisning av den utredning som gjorts av medlemslöftet, där frågan i grunden handlar om man ska sänka den gräns som idag finns på 2,25 volymprocent alkohol. Något förslag om förändrat löfte läggs dock inte fram, utan man föreslår att den motion som förordar en sänkning till noll avslås.

Som svar på en motion vill IOGT-NTO:s förbundsstyrelse bifalla att en kamratstödsmetodik tas fram och därmed blir en del av den vårdkedja som IOGT-NTO kan erbjuda.

För UNF väntar byte på ordförandeposten då Eric Tegnander lämnar. Valberedningen föreslår att UNF återgår till delat ledarskap och nuvarande vice ordförandena Isabelle Benfalk och Max Johansson som nya ordföranden.

Annonser