Ökad narkotikadöd – dags för Naloxon

Narkotikadöden ökar i Europa – Sverige är näst högst, enligt EU:s nya drograpport. ”Det är tragiskt. Nu måste motgiftet Naloxon mot överdoser börja delas ut”, säger narkotikaforskaren Bengt Svensson till Drugnews.

Rapporten från EU:s narkotikamyndighet EMCDDA presenterades i tisdags och bygger på statistik från medlemsländerna, samt Norge och Turkiet, från 2015. Länderna redovisade för det året över 8 400 dödsfall (+6 procent), majoriteten överdoser av opiater (se Drugnews-artikel).

Sverige ökade till 665 dödsfall, + 8 procent jämfört med året före. Det innebär en tredubbling av dödsfallen sedan 2004. Men fler har i verkligheten avlidit med narkotika i kroppen – enligt officiella inhemska svenska siffror från Socialstyrelsen avled 949 personer år 2015 som bidragande orsak. Men EU mäter bara underliggande och blir därför lägre.

Den genomsnittliga dödligheten av narkotika i EU var 20 döda per miljon invånare (15-64 år) år 2015, medan den i Sverige var 100 döda per miljon invånare. Fem gånger högre! Bara Estland med 103 döda per miljon låg högre. Ändrade mätmetoder anges kan vara delförklaring till de ökade svenska talen.

Bengt Svensson Foto: Privat

– Vi ska inte fastna i siffror, dessutom svårt att jämföra länderna. Men är oroande och bakom varje siffra finns en människa. Det är tragiskt, flera avlider i relativt låg ålder. Och fler dör numer av narkotika än i trafikolyckor i Sverige, säger Bengt Svensson.

Han är narkotikaforskare och professor i socialt arbete på Malmö högskola och har länge följt utvecklingen. För att bryta den oroande trenden, så vill han se flera åtgärder.

– Det är jätteviktigt att Naloxon börjar delas ut till anhöriga och de som injicerar, med det i byxfickan så kan de hjälpa en kompis direkt vid en heroinöverdos. Alla är ju nu överens politiskt, men det verkar inte ha löst sig än juridiskt, säger han.

Regeringen har uppdragit till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att snabbutreda hur motgiftet mot opiat-överdoser kan få användas utanför sjukvården.

Andra insatser Bengt Svensson vill se är att polisen inte kallas vid överdos-larm för att missbrukande kompisar ska våga ringa 112 och stanna kvar hos den som tagit en överdos. Varning för nya farliga substanser i omlopp – gärna via Flashback! – och utbildning av de som muckar från fängelse och andra om risk för överdoser, vill han också se.

Han vill se mer skadereducerande insatser och lågtröskelverksamhet, som fler sprutbyten och boenden för utsatta. Och att vård och behandling blir mer lättillgänglig i landet – inte bara läkemedelsassisterade behandlingsprogram (Laroprogram), utan även behandlingshem och öppenvård för de med problem av andra droger eller som inte vill ha metadon.

Medicinläckage?

– Jag tror även det behövs åtgärder mot patienter som läcker mediciner från Laro-program. Det är en mindre grupp som ofta kända av vården. Det behövs mer kontroll av dem, men jag vill inte att de stängs av, utan behövs mer stöd och metodutveckling för de som slarvar, säger han.

Så kallade övervakade konsumtionsrum (fixrum) och heroinutdelning till opiatberoende tror han inte på.
– Jag är mycket tveksam till fixrum. Det är ju väldigt få injektioner som sker under översyn där, de flesta görs utanför. Bättre använda pengarna till mer vård och lågtröskelverksamhet istället, så kan vi se vad som är mest effektivt – det eller danska heroin- och fixrumsprogram, säger han.

Panel som diskuterade hur minska narkotikadödligheten. Katja Troberg, Beroendcentrum Malmö, professor Bengt Svensson, Stefan Kálmán, NOA,Tommy Andersson, Convictus, Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten och Oliva Wigzell, Socialstyrelsen. Foto: Drugnews

Han deltog även i ett frukostseminarie förra veckan i Stockholm som Socialstyrelsen bjudit in till med temat ”Hur minskar vi narkotikadödligheten?”
Några av Bengt Svenssons råd samstämde med i nationella åtgärdsplan som Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram och nyligen lämnat till regeringen. Exempelvis mer läkemedelsassisterad behandling i landet, utbildning om överdoser och ett varningssystem om nya substanser.

Generaldirektör Olivia Wigzell på Socialstyrelsen sade att merparten av narkotikadödsfallen avlider av överdoser, receptläkemedel, en mindre del av nätdroger. Men att det inte finns en lösning, utan kräver flera olika insatser att vända utvecklingen. ”Att minska tillgång på narkotika och göra skadereducerande insatser är ingen motsättning”, underströk hon.

Åtgärdsplanen nämner dock inte läckage från Laro-program, ( två av tre tillfrågade patienter i en studie 2014 svarade att de någon gång delat med sig av mediciner). När frågan ändå togs upp av publiken, så svarade verksamhetsansvariga från program i Malmö och Örebro att det inte var några problem, utan att kontrollen fungerade. Däremot hade några inskrivna patienter avlidit av opiaten fentanyl och blandförgiftningar.

Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen

– Det är jätteviktigt att det inte ska vara något läckage, utan ska vara bra kontroll av behandlingen. Det tror jag att flesta Laro-mottagningar arbetar med, men det är viktigt att följa upp, sade generaldirektören efteråt till Drugnews.

När det gäller Naloxon mot opiatöverdoser, så finns det bara tillgänglig i spruta idag i Europa. Den godkändes i maj för förskrivning till enskilda, men Socialstyrelsen ska snabba på förslag om tillstånd bredare användning.

Men motgiftet finns inte ännu som sprej som är smidigare i missbrukarmiljöer.
– Den finns tyvärr inte i Europa än, sprejen förväntas komma först kring årsskiftet, sade Olivia Wigzell.

• Och när kan vi se minskad narkotikadödlighet i Sverige?
– Det är svårt att spekulera om, men så fort som möjligt. Men några fixrum och heroinförskrivning finns inte i planen och är inte aktuellt, svarade hon.

Tommy Andersson, Convictus

Med i panelen var även Tommy Andersson, föreståndare på Convictus som har dagcenter för hemlösa och missbrukare. Han berättade att flera gäster avlidit under åren.
– Vi vill vara en del i vårdkedjan. Det behövs mer resurser, missbruk kostar samhället mycket. Och den enda som kan sluta knarka är ju knarkaren, sade han.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser