EU: ökat hot av droger – fler dör

BRYSSEL Fler dör i överdoser i Europa, nya nätdroger upptäcks, starka syntetiska opioider i omlopp. Sverige ligger näst högst vad gäller narkotikarelaterade dödsfall. Nya EU-rapporten om drogläget är oroande.

EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos.

– Droger är fortfarande ett stort problem för det europeiska samhället. Över 93 miljoner européer har provat på en olaglig drog under sin livstid. Antalet dödsfall på grund av överdos fortsätter att öka för tredje året i rad. Jag är särskilt oroad över att unga människor kommer i kontakt med många nya och farliga droger, säger EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för inrikesfrågor.

Årsrapporten från EU:s narkotikamyndighet EMCDDA presenterades i tisdags. Bilden över drogproblemen i åldrarna 15-64 år är komplicerad, men oroande. Antalet som avlider i överdoser, främst av opioider (heroin och andra opiater), fortsatte öka år 2015 till över 8 400 personer (+ 6 procent) i unionen, samt Norge och Turkiet (som ingår i rapporten).

Dödsfallen ökar mest i Tyskland, Litauen, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Turkiet. Sett till antal invånare så är dödligheten av narkotika dock högst i Estland (103 döda per miljon invånare), Sverige (665 döda eller 100 per milj. inv.), Norge (76 döda/milj) och Irland (71 döda/milj). EU-snittet var 20,3 döda per miljon invånare.

En besvärande position för Sverige som brukar framhålla sin låga prevalens bland unga som prövat olagliga droger, men inte hittat lösningen på hur hjälpa de som fastnat i missbruk. Ökningen av narkotikadöda var faktiskt åtta procent år 2015 för Sverige – även om jämförelser mellan länder är knepig att göra och ändrad svensk statistikmetodik delvis kan vara en delförklaring, som anges i EU-rapporten. (Sverige räknar på hemmaplan in när narkotika är bidragande dödsorsak, inte bara underliggande som i EU, och hamnar då kring 900 dödsfall årligen senare år).

Mest sårbara är gruppen 1,3 miljoner opioidanvändare.
EU-rapporten understryker att patienter i substitutionsbehandling har lägre dödlighet. Men påminner om risk för läckage, narkotikaklassade läkemedel som används i program (metadon och buprenorfin) förekommer regelbundet i dödsfallsrapporter. Registrerade dödsfall med metadon i kroppen överstiger heroindödsfall i Danmark, Irland, Frankrike och Kroatien, och EU understryker behovet se till att dessa läkemedel inte används på annat sätt än avsett.

Olika insatser för att förhindra överdoser i Europa, som nämns, är bland annat utdelning av motgiftet Naloxon (delas ut i nio EU-länder och Norge) och de mer omdiskuterade konsumtionsrummen där vårdpersonal övervakar injicering (finns nu i sex EU-länder samt i Norge). Dessutom prövas heroinutdelning till beroende, som misslyckats med andra behandlingar, i några länder.

Även nya syntetiska psykoaktiva substanser i EU oroar, och livsfarliga varianter av fentanyl ökar. 25 nya syntetiska opiater upptäcktes fram till 2016, varav 18 var fentanyler. Och EMCDDA har gjort flera hälsovarningar efter dödsfall knutna till dessa.

Under 2015 rapporterades nära 80 000 beslag av nya ”nätdroger” via EU:s varningssystem, varav syntetiska cannabinoider och katinoner stod för merparten. Under året så upptäcktes 98 nya drogsubstanser i EU och totalt övervakade i slutet av 2016 drogmyndigheten över 620 nya psykoaktiva substanser.

EU-parlamentet och medlemsländerna har för övrigt nyligen beslutat om åtgärder för att snabbare hejda nya psykoaktiva droger och får bort dem från inre marknaden.

Vad gäller mer traditionella droger, så finns tecken på ökad tillgång till kokain, enligt rapporten. Och 17,5 miljoner européer (15-64 år) har prövat den centralstimulerande drogen någon gång.

Den vanligaste illegala drogen är fortfarande cannabis som 87,7 miljoner européer prövat, varav drygt 17 miljoner använt det senaste året. Omkring en procent brukar drogen nära dagligen. Men trots marijuanavågen i Nordamerika, som hela världen följer, så har ännu ingen regering i EU uttryckt stöd för legalisering av cannabis för nöjesbruk, enligt EU:s drograpport.

Cannabis kopplas till hälsoproblem och är huvuddrog (45 procent) för förstagångsklienter i narkotikabehandling i Europa. De personer som första gång sökt hjälp för cannabisproblem ökade från 43 000 år 2006 till 76 000 år 2015.

European Drug Report 2017, (pdf-fil, 96 sidor).

 

Annonser