Motgiftet Naloxon snabbutreds

Regeringen vill att möjlighet använda motgiftet Naloxon mot överdoser utanför sjukvården ska snabbutredas till redan 9 juni i år.

Tidigare har regeringen gett Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att ökat tillgängligheten av läkemedlet Naloxon, ett motgift vid överdoser av opiater, såsom heroin. Detta för att bromsa ökad narkotikarelaterad dödlighet, som i hög grad kan knytas till missbruk av olika opioider.

Nu får myndigheterna i uppdrag att analysera hur Naloxon kan bli tillgängligt bredare redan idag – för att hindra att personer dör under tiden som frågan utreds mer grundligt.

– När det handlar om att rädda liv har vi inte råd att vänta längre än nödvändigt. Därför vill vi att Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket snabbutreder vilka möjligheter det finns för att Naloxon ska kunna användas utanför sjukvården så snart som möjligt, säger statsrådet Annika Strandhäll som är folkhälso- och sjukvårdsminister under Gabriel Wikströms sjukledighet.

Bland annat ska redogöras för alternativ som inte omfattar när läkare ställer ut recept till annan person än patienten, exempelvis anhöriga. I nya uppdraget ingår även sprida kunskap och information till aktörer som förskrivare och brukarorganisationer.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser