Fler smittas med hiv i Stockholm

Smittskyddsläkaren i Stockholms län ser en oroande ökning av antalet nyupptäckta hiv-fall bland injicerande narkomaner och bedömer att det är en pågående smittspridning i länet. Nu uppmanas fler testa sig mer.

Senare år har två till tre personer som injicerar droger upptäcktes med hiv. Men ifjol upptäcktes åtta nya fall av inhemsk smittspridning i gruppen och hittills i år fyra nya fall, varav tre är under 30 år.

Senaste större hiv-utbrott var 2007 i Stockholm.
– Nu har vi sett en ökning igen och tar det som en varningssignal. Det finns ett mörkertal i riskgruppen och vi uppmanar fler att testa sig, säger Per Follin, överläkare som leder smittskyddsarbetet i Stockholms län, till Drugnews.

Landstinget går nu ut med en uppmaning om beredskap för fortsatt spridning av hiv bland narkomaner till beroendevården, infektionskliniker, chefsläkare och lokalt smittskyddsansvariga.

Och att dessa informerar personer som injicerar om smittrisken, inte delar sprutor och lösningar eller har oskyddad sex. Och att de hiv-testar sig regelbundet, minst två gånger per år, gärna oftare, och även för hepatit.

Ett sprutbyte där narkomaner kan få rena sprutor öppnade i april 2013 i Stockholm och har sedan permanentats. I höstas hade nära 2300 personer skrivit in sig där och får rena verktyg för att minska risk för infektioner.

Kritiker menar att sprutbyte kan invagga missbrukare i falsk säkerhet och bli mindre försiktiga. Detta samtidigt som det finns bromsmediciner mot hiv/aids och det är inte längre en dödlig sjukdom.

Det är inte smittskyddsläkaren Per Follins bild:
– Sprutbytet är ju i sin funktion en preventiv åtgärd där man ska få tillgång till rena sprutor och därigenom förhindra att man blir smittad och att sprida det vidare. Dessutom en ökad kontaktyta till testning, provtagning och vård och framför allt kontakt om man vill avbryta sitt missbruk.

Så sprutbytet har en positiv roll för att förhindra ytterligare smittspridning. Några av de nu smittade kanske även upptäckts när de kommit in för testning, enligt smittskyddsläkaren i Stockholms län.

Annonser