”1400 fler dödsfall utan Systembolaget”

Om alkoholmonopolet avskaffades i Sverige så skulle det leda till ökat drickande och 1400 ytterligare alkoholrelaterade dödsfall per år, 29 000 fler misshandelsfall och 800 fler rattfyllerifall. Det visar en ny rapport från en internationell forskargrupp – beställd av Systembolaget.

Rapporten som försöker besvara frågan ”Hur skulle folkhälsan påverkas av en privatisering av det svenska detaljhandelsmonopolet?” släpptes i torsdags i samband med Systembolagets årliga forskarkonferens på Skarpö.

Forskare från Australien, Finland, Kanada, Storbritannien, USA och Sverige har – ledda av Tim Stockwell, chef för Centre for Addictions Research of British Colombia och professor på University of Victoria i Kanada – undersökt vad ett slopat detaljhandelsmonopol skulle kunna leda till.

De har gått genom internationella studier, följt effekter av ändrade regleringar av alkoholmarknader i delstater i bl a USA och provinser i Kanada. Lagt in senaste svensk data om försäljning och konsumtion och bearbetat materialet utifrån två olika metoder (Arima och WHO:s Global burden of disease).

De kommer fram till att om monopolet avskaffades så skulle alkoholkonsumtionen öka, likaså alkoholrelaterade skador och ekonomiska kostnader för samhället. En privatiserad alkoholbransch skulle leda till att lägsta priset sjunker (däremot medelpriserna nog stiga), fler butiker skulle sälja alkohol och alkoholreklamen öka.

Johanna Gripenberg. Foto: Drugnews

– Privatisering, oavsett i vilken form, ökar konkurrensen, vilket i sin tur leder till prispress och ökad tillgänglighet – faktorer som bidrar till ökat drickande, säger Johanna Gripenberg, forskare vid Karolinska Institutet och chef för STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), som medverkat i rapporten.

Idag finns 436 systembutiker och cirka 500 ombud som får sälja alkoholdrycker. Om alkohol tilläts säljas fullt ut i livsmedelsbutiker skulle antalet säljställen i Sverige öka 1500 procent och öppettiderna öka 68 procent, enligt rapporten. Och konsumtionen gå upp till Storbritannien och Danmarks nivåer, men fortfarande vara under flera andra länder i Europa som inte har monopol.

Om alkohol skulle säljas i alla butiker som idag säljer folköl och flera har öppet på söndagar kan scenariot förskräcka. Årligen ytterligare 1400 alkoholrelaterade dödsfall, 42 procent fler självmord, 29 000 fler misshandelsfall och 8000 fler rattfyllor. Och ökade samhällskostnader.

– Folkhälsan skulle påverkas negativt på flera sätt om Systembolaget avskaffades, dess ensamrätt förebygger mänskliga tragedier idag och räddar liv och sparar stora belopp för samhället. Och vi har ändå varit konservativa och försiktiga i våra bedömningar, säger Johanna Gripenberg till Drugnews.
Forskarna har exempelvis inte tagit med hur sämre ålderskontroll vid en privatisering och hur oplanerade alkoholköp vid livsbutiksbesök kan påverka konsumtionen.

Rekommendationer från forskargruppen är att Sverige behåller Systembolagets ensamrätt för detaljhandelsförsäljning av alkohol, med tanke på de stora vinsterna för folkhälsan. Vidare att Systemet följer totala prisnivån, så att den åtminstone uppräknas med inflationen. Och överväga införa ett minipris för viss mängd alkohol för att bromsa konsumtion och skydda ungdomar.

Dessutom anser forskarna att Systembolagets monopol måste skyddas mot konkurrens från nätförsäljning och gårdsförsäljning av alkohol.

• Drugnews: Rapporten är beställd av Systembolaget, hur påverkar det resultatet?
– Inte alls, vi har arbetat helt självständigt. Systembolaget har betalt utgifter för resor och viss databearbetning, men inte haft någon insyn och inte påverkat resultatet, svarar Johanna Gripenberg.

Timbro kritiserade ifjol en reklamkampanj från Systembolaget med budskapet att man räddade cirka 2000 personers liv varje år och tyckte det fanns brister i prognoserna.

Lennart Agén, Systembolaget.

Lennart Agén, presschef på Systembolaget, svarar att nya rapporten inte är ett svar på Timbros kritik, utan var beställd ett år tidigare.
– Vi har inte försökt påverka forskarna alls. Men vi behöver få kunskap utifrån de senaste forskarmetoderna om och hur folkhälsan skulle påverkas vid en privatisering av svenska detaljhandelsmonopolet. Och rapporten är tydlig med att det finns fördelar för folkhälsan med Systembolaget, säger han till Drugnews.

Systembolaget har senaste åren ökat sin andel av alkoholförsäljningen. Kunderna är nöjdare och bolaget har mycket hög tilltro hos allmänheten enligt Förtroendebarometern.

– Men vi måste fortsätta göra vårt jobb varje dag. Även om kunderna gillar oss så finns det andra krafter som vill avskaffa monopolet, säger han.

Fotnot: En summering av rapporten “What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?” går att ladda ner via University of Victoria i Kanada (11 sidor).

Annonser