Drogvanor bland nyanlända barn kartläggs

Missbruk av narkotika bland ensamkommande barn och unga ökar i landet. Nu ger regeringen därför i uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att kartlägga omfattning och vilka slags preparat som används bland ensamkommande under 21 år. /Dessutom satsning mot psykisk ohälsa bland unga nyanlända.

Regeringen anser att kunskapen är bristfällig om ensamkommande barns drogvanor. Ändå har frågan uppmärksammats senare år och signaler kommit från såväl polis och civila organisationer, exempelvis hur rökheroin säljs öppet i vissa förorter i Stockholm. Ibland som självmedicinering, ibland beroende utvecklat i Sverige, ibland som börjat i hemlandet.

Även CAN och Beroendecentrum i Stockholm har varnat för att missbruk av tunga droger ökar bland ensamkommande barn. Enligt en rapport från länsstyrelsen i Stockholm har ett tjugotal kommuner angivit kriminalitet och droger som kända orsaker till att nyanlända unga avvikit från sina boenden.

– Samhället behöver bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga som är på väg in i ett narkotikamissbruk. För att utveckla insatser som fungerar behöver vi ny kunskap och bättre använda den kunskap vi redan har. De här uppdragen är en viktig del i det, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S), i en kommentar.

Det är Folkhälsomyndigheten som i samråd med Socialstyrelsen fått i uppdrag undersöka problemet. Folkhälsomyndigheten tilldelas 750 000 kronor för kartläggningen och Socialstyrelsen får en miljon kronor för att studera hur socialtjänsten arbetar med unga med beroende som döms för brott till påföljd som saknar vårdinslag.

Uppdragit ska redovisas till regeringen senast 15 december.

MOTVERKA PSYKISK OHÄLSA I ett annat beslut ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela tio miljoner kronor till ideella föreningar som arbetar förebyggande med att motverka psykisk ohälsa bland nyanlända eller asylsökande barn och unga.
Det som ett komplement till insatser som myndigheter, kommuner och landsting redan gör på området.

• Folkhälsoministern skriver även i en debattartikel om ”Tunga droger ökar bland de nyanlända” och åtgärder mot narkotikadöden.

Annonser