Brukarföreningen satt i konkurs

Svenska Brukarföreningen som organiserat narkotikaberoende och varit aktiv i missbruksdebatten har försatts i konkurs av Stockholms tingsrätt. Föreningen är på obestånd och personalen har inte fått ut sina löner. Myndigheter begär nu utbetalda statsbidrag tillbaka.

Inte heller till tredje förhandlingen om konkurs i måndags kom ordförande Berne Stålenkrans, som varit föreningens ansikte utåt i många år. Men kallelser och delgivning ansåg rätten gjorts på rätt sätt och fann inget hinder mot pröva ansökan.

En konkursadvokat har nu utsetts som ska gå igenom föreningens räkenskaper, skulder och tillgångar inför ett edgångs-sammanträde i juni, uppger tingsrätten.

Berne Stålenkrans. Foto: Drugnews

Brukarföreningen har haft stora miljonbidrag av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten senare år – för sin verksamhet och medverkan i brukarråd med mera. Men ekonomiska oegentligheter misstänks och revisorn som används av Brukarföreningen har inte varit auktoriserad, som uppgetts.

Därför har Socialstyrelsen polisanmält saken och riktar återkrav av verksamhetsbidrag. Även Folkhälsomyndigheten har avslagit ny ansökan om ekonomiskt stöd och begär tillbaka verksamhetsbidrag på cirka en miljon kronor.

Maja Kristiansson och fyra andra lönebidragsanställda hade inte fått ut löner sedan november och ansökt om att riksföreningen ska försättas i konkurs.

– Det är en tråkig historia, men bra att processen nu kan komma igång. För reda ut vad som hänt och för personalen som vill ha lönerna, säger Christina Paulsrud till Drugnews.

Christina Paulsrud

Hon tillhör själv dem som har lönekrav och hoppas på statlig lönegaranti. Hon arbetar idag vidare i Stockholms Brukarförening, som inte berörs av konkursen.

Paulsrud har framgångsrikt kämpat tillsammans med Stålenkrans i många år för att lyfta de opiatberoendes situation, delta i seminarier och dela ut Brukarvänpris till inflytelserika personer. Men de två har inte haft kontakt på längre tid.

– Han har gjort mycket bra för våra frågor under åren, men det hade känts bättre om han tagit ansvar för den här situationen. Men lokalföreningarna finns kvar, vi ska bilda ett nätverk och försöka återvinna förtroendet, säger hon till Drugnews.

I Stockholmsföreningens lokal vid Globen samlas dagligen hemlösa och drogberoende för att få hjälp med kontakter, träffas, fika och kanske byta sprutor. En viktig fråga nu är att utdelning av motgiftet mot opioidöverdoser, Naloloxon, kommer igång för att hejda växande narkotikadödlighet.

• Berne Stålenkrans mejlar till Drugnews att det är en ”jävla soppa” och vill vänta med intervju tills ”alla legaliteter är utredda”.

Annonser