Motgift mot överdoser ska minska narkotikadöd

Regeringen ger Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur motgiftet Naloxon mot opiatöverdoser ska bli tillgängligt även bland anhöriga för att rädda liv.


Naloxon är ett läkemedel som kan häva överdoser (ex av heroin), men bara får användas idag bara inom sjukvården i Sverige.

Gabriel Wikström

Den narkotikarelaterade dödligheten är en prioriterad fråga för regeringen. Min förhoppning är att det uppdrag vi nu ger till myndigheterna ska öka tillgängligheten till Naloxon och på så sätt rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Utomlands, bland annat i Norge och Danmark, har naloxon även i form av sprej för de som rör sig i missbruksmiljöer blivit en framgång. Men när beroendevården i Stockholm och Skåne vill få möjlighet att dela ut naloxon, bland annat på sprutbyten, så blev det nej från Läkemedelsverket.
Bland annat för att det krockade med dagens läkemedelsregler.

Nu har regeringen svängt – som Drugnews tidigare rapporterat – och vill påskynda att motgiftet även får delas ut till personer utanför sjukvården (ex. anhöriga, väktare, poliser, beroendemottagningar etc). Därför ger Wikström nu Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda hur anhöriga och andra runt missbrukare ska få tillgången till motgiftet. Det ska även utvärderas senare hur det fungerar.
Uppdraget ska redovisas senast 31 december i år.

Men utredningen betyder alltså samtidigt ytterligare en fördröjning.
– Ja, det behövs en utredning. Det finns ett regelverk kring läkemedel i Sverige, som är till för att skydda människor. Det behövs ett gediget underlag för att ändra i detta, säger folkhälsoministern till SVT, men förstår att det kan upplevas gå trögt.

Tidigare har vanligtvis oeniga föreningar, forskare och poliser i gemensamt upprop krävt förenkling av regelverket för att kunna öka tillgänglighet till motgiftet för att rädda liv.

Brukarorganisationer har protesterat mot regeringens långsamhet och delat ut naloxon själva. Och riksdagens socialutskott har i bred enighet uttalat sig för en skyndsam regeländring för utökad utdelning.
Årligen dör omkring 900 människor relaterat till narkotika, varav cirka 70 procent avlider med någon slags opioid i kroppen.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser