Fjärilspriset till Fadime Ücpinar

Årets Fjärilspris får socialpedagogen Fadime Ücpinar ”för visat mod och stort engagemang för utsatta tjejer och unga kvinnor som befinner sig i en hederskontext idag”, enligt kvinnoorganisationen KSAN:s motivering.

Fadime Ücpinar är 44 år, kurd född i Turkiet och kom som liten till Sverige. Hon arbetar som socialpedagog i Halland, föreläser och bidrar med kunskap till unga kvinnor och myndigheter runt landet, bland annat som stöd för polisen om hedersproblem.

Hon visar stort ideellt engagemang för unga utsatta tjejer och stöder dem i kampen för rätten till eget liv. För nio år sedan tog hon initiativ till bilda en avdelning av Simon (Svenskar och invandrade mot narkotika) i Falkenberg, där hon idag är ordförande.

Fadime Ücpinar är en orädd och analytisk kvinna som möter de svåra frågorna med stor kärlek – en viktig motkraft i en orolig tid”, enligt KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor).

Hon medverkade även i filmen Hedersflykten som Simon gjorde ifjol och spred kunskap om hedersproblem kopplat till missbruk

– Vi är jättestolta för att Fadime fått det väl förtjänta priset. Hon har hjälpt många utsatta tjejer, säger Ann-Sofie Roberntz, förbundssekreterare på Simon, till Drugnews.

Fjärilspriset (ett silversmycke designat av Annika Åkerfelt) har delats ut varje år sedan 2005 för visat mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Årets pris delades ut i samband med KSAN:s årsmöte i måndags i Stockholm där Maj-Inger Klingvall omvaldes som ordförande. Föreningen Qvinnokällan beviljades medlemskap i KSAN som nu har 38 medlemsorganisationer.

Annonser