Skattebefrielse kvar för ideella spel

Statens spelmonopol slopas och ett licenssystem införs som öppnar för bolag i utlandet till svenska spelmarknaden. Men ideella sektorns spelintäkter ska även framöver vara skattebefriade och ha ensamrätt på lotterier, föreslår regeringens utredare.

Spelutredningen som öppnar upp Sverige för även utländska intressen lämnades i fredags av Håkan Hallstedt till civilminister Ardalan Shekarabi (S). En av de knepigaste utredningar som gjorts under hans tid.
– Staten har förlorat kontrollen över spelmarknaden. I praktiken följs inte svensk lag av aktörer som verkar här och det är helt oacceptabelt, säger ministern.

Med aggressiv reklam, lock om frispel och påträngande online-spel har utländska företag ändå ohämmat slagits om svenska konsumenter och flera fastnat i spelberoende– trots att staten och ideella organisationer på pappret haft ensamrätt.

Om utredningen genomförs genom ny lag så kommer licens krävas av de aktörer som vill bedriva spelverksamhet mot svenska konsumenter. En statlig spelskatt på 18 procent på företagens netto efter vinster betalats blir obligatorisk. Spel utanför licenssystemet skulle bli kriminell, enligt utredarens förslag.

Foto: SvenskaSpel.se

Svenska Spel och ATG:s monopol avskaffas för sina spel, som trav och sportspel, en del föreslås säljas ut (som vadhållning och odds). Svenska staten får in cirka sex miljarder kronor i skatt idag på spel, med en reglerad marknad där merparten bolag ansluter sig skulle de kunna öka nära en halv miljard till, enligt utredaren.

Bakgrunden att flera spelbolag flyttat till Malta och England och – trots monopolet – riktar sin verksamhet mot svenska konsumenter, utan kontroll och avgifter. Dessutom har EU riktat kritik mot Sverige för bristande konkurrens om spel.

Många har länge efterlyst en förändring på spelområdet. Men ideella sektorn och idrotten har varit rätt för att också lotterier, bingo och annat skulle beskattas. De har fått uppåt två miljarder kronor i intäkter om året genom dessa spel.

Men utredaren har arbetat sedan 2015 med att ta fram förslag och landat i att även i fortsättningen får spel med samhällsnytta ensamrätt på lotterier (fysiska och på nätet) och fysiska bingospel

– Vi är positiva till att utredaren vill ge fortsatt skattebefrielser för våra spel, de ger uppåt två miljarder kronor om året till landets folkrörelser. Men det blir en osäkerhet för civilsamhället att EU-kommissionen måste godkänna det, vi får hoppas att svenska politiker står upp och försvarar modellen, säger Simon Holmesson, politisk sekreterare på IOGT-NTO, till Drugnews.

Simon Holmesson Foto: IOGT-NTO

Han är även samordnare i nätverket Ideella Spelalliansen som ett 30-tal organisationer bildat för att slå vakt om spelintäkter även i framtiden för ett livskraftigt oberoende civilsamhälle. De har lobbat mot utredare och regering för ensamrätt och slippa skatt för sina lotterier och spel. Holmesson hade hoppats att även online-bingo skulle skattebefrias, såsom i Danmark, en verksamhet som är liten idag, men han tror kommer utvecklas.

Miljonlotteriet med skraplotter och bingon ger IOGT-NTO-rörelsen årligen intäkter på cirka 120 miljoner kronor, cirka 70 procent av rörelsens finansiering.
– Skulle vi inte få undantag från spelskatt skulle intäkterna halveras och vi tvingas dra ner på anställda, stöd och verksamhet runt landet, säger han.

Spelutredningen föreslår sex slags spel i ett framtida licenssystem: statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, vadhållning, onlinespel, landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik.

För att skydda konsumenter utveckla spelberoende ska bolag kunna följa deras mönster och kontakta spelaren för att uppmana dem stänga av sitt konto. Vilket personuppgiftslagen idag hindrar.

Men frågan är om spelbolagen vill missa intäkter och mycket ansvar läggs även framöver på konsumenten att sätta upp gränser för sitt spelande.

– Det finns en risk för att människor hamnar i ännu djupare spelmissbruk än i dag, säger riksdagsledamoten Rossana Dinamarca (V) till TT.

Nu ska utredningen ut på remiss och efter förslag från regeringen ska riksdagen besluta.

• Fotnot: Jätteutredningen ”En omreglerad spelmarknad”, del 1 och 2 (SOU 2017:30) på över 1300 sidor.

 • Regeringen lämnade i februari förslag till riksdagen om att spelmissbruk ska likställas med andra former av missbruk och att kommunerna ska få tydligare ansvar att förebygga spelberoende. Prop ”Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk”.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Annonser