Höjd straffavgift ska stoppa spritbussar

Regeringen föreslår dubblering av avgifterna för den som försöker föra in alkohol utan klara transportdokument. Ett sätt att försvåra för de så kallade ”spritbussarna” hoppas finansministern.

Finansminister Magdalena Andersson

– Spritbussar är organiserad brottslighet, men de gör ju också att det finns stor tillgång på alkohol för våra ungdomar. Det här är en åtgärd som ska göra det dyrare, men vi har också ökat kraven på samverkan mellan myndigheterna, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Enligt promemorian som nu sänds ut på remiss så föreslås transporttillägget från 2018 dubbleras från 20 till 40 procent av skatten på alkohol, tobak och oljeprodukter som det inte finns dokument för införseln, att rätt skatt betalats och regler följts.

Regeringen hoppas att höjningen på straffavgiften ska få en mer avskräckande effekt än hittills för att försöka föra in alkohol utan att betala skatt. Exempelvis för så kallade spritbussar som kör ner till Tyskland och falska passagerare mot ersättning handlar billig sprit, vin och öl åt andra.

Resenärer får inom EU medföra mycket stora mängder för privat bruk, men tullkontroll av bussarna visar att passagerare ofta agerar målvakt åt reseföretag och smugglare. Och att all alkohol i bagaget inte kan pekas ut. Då kan företag och chaufför bli skyldigt att betala tillägget om dokument saknas.

Även privatpersoner som medför stora mängder alkohol som inte kan visas vara för eget bruk och kommersiella transporter utan ledsagardokument kan riskera att få betala höga tilläggsavgifter.

Svenska staten kan senaste åtta åren ha missat över två miljarder kronor i utebliven alkoholskatt genom oriktig införsel. Över tjugotalet bussar rullar in varje vecka i Skåne fullastade med alkohol som innebär stora skatteförluster för samhället och ofta langas dryckerna vidare till missbrukare och ungdomar.

I tingsrätten fälldes nyligen en smuggelliga kring ett bussbolag i Östergötland. 18 av 19 åtalade dömdes, bussägaren fick 2,5 års fängelse. Men flera domar har överklagats.

– Bra förslag att dubbla transporttilläggen, kan kanske ha en avkylande effekt. Men det behövs nog fler åtgärder. Otillåten alkoholinförsel är omfattande och resurskrävande för oss att stoppa, säger Åse Arnvik, nationell alkoholspecialist på Tullverket, till Drugnews.

Hon efterlyser även att generösa införselnivåerna för alkohol mellan EU-länder ses över och sänks och att bussar och andra fordon som används vid smuggling lättare kan beslagtas.

Tullen, Skatteverket, Ekobrottmyndigheten och polisen har senaste året gjort uppmärksammade samordnade aktioner mot alkoholinförseln. I oktober ska myndigheterna till regeringen redovisa kartläggning av problemen och föreslå hur arbetet mot illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen kan förbättras.
Fotnot: Prmemorian ”Promemoria: Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall” (pdf-fil, 23 sidor).

Annonser