Åldersgräns på e-cigaretter i sommar

Från 1 juli får inte e-cigaretter säljas till någon under 18 år. Dessutom ska de ha hälsovarningar, innehållsförteckning och för handlare och tillverkare införs anmälningsplikt. Regeringens lagförslag lämnas till riksdagen.


Regeringen beslutade om propositionen i torsdags och den följer den lagrådsremiss som tidigare presenterats av Drugnews och är del av att implementera EU:s tobaksdirektiv.

Lagförslaget gäller hur e-cigaretter och påfyllnadsbehållare för vätskor ska vara utformade och produktkrav om dessa.

E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och har tidigare saknat reglering. Jag är glad över att vi nu kan göra det tydligt för både tillverkare och användare vad som gäller, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i en kommentar.

Men nya reglerna gäller bara om behållarna kan användas för att innehålla nikotinvätskor och röka nikotinånga. Detta trots att flera remissinstanser underströk vikten av att reglera alla slags e-cigaretter, alltså även de som bara har smakämnen utan nikotin.

Kommuner och Folkhälsomyndigheten ska sköta tillsynen att reglerna följs och tillverkare och importörer måste anmäla de produkter de avser att sälja på svenska marknaden.

Hälsorisker med e-cigaretter är ännu inte klarlagda – branschen menar att de är ett bra sätt att sluta röka dokumenterat farligare cigaretter. Medan andra varnar för att de kan bli en inkörsport till tobaksrökning.
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ifjol slogs fast att de omstridda e-cigaretter inte är att betrakta som läkemedel (för att sluta röka), marknaden har sedan dess varit nära laglös utan åldersgränser.

De nya lagändringarna för e-cigaretter föreslås om de antas i riksdagen gälla från 1 juli i år.

Tema: E-cigaretter

09-E-cig1minimNy nikotinfälla eller alternativ till livsfarlig rökning?

Marknaden växer snabbt för ”rökfria” elektriska cigaretter, men saknas kunskap om deras hälsoeffekter på längre sikt.

Oklart hur de ska regleras. Process pågår i Sverige, EU-direktiv på gång. Brasilien, Singapore och Uruguay har förbjudit alla slags e-cigaretter, Australien dem med nikotin, i Kanada är all import, reklam och försäljning förbjuden av dem.
• Läs mer på Psykologer mot Tobak.

Läs mer

Annonser