Ökad risk för snusare få diabetes

Snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. En dosa per dag ökar risken med hela 70 procent, visar en stor svensk studie.

Riskökningen är lika stor vid intag av en dosa per dag som för den som röker ett paket om dagen, slår forskarna fast. Det är alltså nikotinet som boven.

Sofia Carlsson, KI. Foto: Helena Kristersson

– Man vet sedan tidigare att nikotin kan göra så att man blir mindre känslig för insulinets effekter, man blir insulinresistent. Det i sig ökar risken för diabetes, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, till Ekot.

I undersökningen – som gjorts av forskare på KI och på Umeå och Lunds universitet – har totalt 54 531 män som aldrig har rökt följts åren 1990-2013 utifrån fem olika studier. Av dessa drabbades 2 441 av typ 2-diabetes.

Vid en dosa eller mer per dag ökade risken 70 procent att få diabetes, även vid lägre konsumtion såsom 5-6 doser i veckan, så märktes en 40-procentig riskökning. Vid lägre snusintag syntes ingen ökad risk alls.

En snusare utsätter sig för lika mycket nikotin, eller mer, jämfört med en tobaksrökare. Positivt är att för de personer som har slutat snusa, så märktes ingen ökad risk för diabetes, vilket gör att det verkar gå att minska risken med helt tobaksstopp.

I Sverige snusar uppåt en miljon personer, 19 procent av männen och fyra procent av kvinnorna enligt Folkhälsomyndigheten. Studien har tagit hänsyn till ärftlighet, kroppsvikt, utbildningsnivå, alkoholkonsumtion, med mera.
Forskarna har alltså även lyckats följa skilda snusintag-nivåers effekter för diabetesrisk, vilket tidigare studier inte kunnat. Men de har inte kunnat göra motsvarande analyser för kvinnor, som snusar mindre, men anser det en viktigt i framtiden att undersöka.

Risken att drabbas av diabetes är relativt hög även annars, sju procent av befolkningen överlag drabbas (varav 90 procent har typ 2-diabetes). Sjukdomen är kronisk och ökar risk för bl a hjärt-kärlsjukdom, för mycket socker i blodet kan skada njure, ögon och nerver. Risken är högre för diabetiker att avlida i förtid.

Övervikt och för lite motion är andra riskfaktorer.
– Diabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv, säger Sofia Carlsson i ett pressmeddelande på Karolinska Institutet.

• Studien ”Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts” publiceras online på Journal o Internatal Medicine.

 

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser