Höjda lärarlöner på ungdomshem

Alla behöriga lärare på statens särskilda ungdomshem för ett extra lönelyft från januari på 2 500 kronor. Detta för att behålla sina lärare och locka fler.

Totalt handlar satsningen om sju miljoner kronor i år och berör 240 lärare – cirka 70 procent av lärarkåren på Statens Institutionsstyrelse. Lärarna ska ha yrkeslegitimation eller vara behöriga och ansökt om leg, men inte hunnit få det för att bli aktuella för lönehöjningen som är utöver lönerevisionen 2016.

Generaldirektör Kent Ehliasson Foto: SiS

Forskning visar att misslyckad skolgång är den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala problem hos ungdomar. Omvänt är lyckad och fullföljd skolgång en av de starkaste skyddsfaktorerna. Därför har SiS beslutat att satsa på skolan, säger generaldirektör Kent Ehliasson i ett pressmeddelande.

Totalt har SiS 24 ungdomshem i landet och tar emot cirka 1 000 ungdomar 12-21 år varje år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem, såsom kriminalitet eller missbruk.
Läs mer om SiS skolverksamhet.

I somras inleddes ett lönelyft för utvalda lärare vid alla landets skolor som får dela på tre miljarder statliga kronor årligen.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser