Synliga poliser mot droger i Järva

Fler uniformerade poliser i Stockholmsförorten Tensta som ifjol arbetade mot narkotika, otrygga platser och trafikbrott gav resultat. Bland annat minskade anmälningar om våld i offentlig miljö med 62,5 procent. Nu fokuseras polisarbetet på Rinkeby.

Under 2016 så har polisen i Järva arbetat särskilt med de tre angivna områdena – då dessa utpekats av boende i området, polisen och andra att särskilt negativt påverka lokalsamhället.

Även geografiska prioriteringar gjordes och i höstas riktade polisen in sig på att bl a minska drogförsäljning kring centrum i Tensta.

När polisen nu utvärderat insatserna så märks bra resultatet. Bland annat har våld i offentlig miljö i Tensta minskat kraftigt (62,5 proc.) jämfört med 2015.

I år flyttas uniformerad personal över till grannområdet Rinkeby där öppen droghandel och missbruk ökat, exempelvis kring tunnelbanestationen, (där ökad handel och missbruk av rökheroin rapporteras ske öppet).

– Polisen kan inte ensam lösa problemen, men vi ska se till att göra vår del med de verktyg som vi ser fungerar, säger Christoffer Boman, som ansvar för den lokala polissatsningen.
Under tiden som mer synlig polis nu flyttas över till Rinkeby så ska dold och civil personal bli kvar i Tensta.

En utlovad satsning på en ny stor polisstation i Rinkeby drar ut på tiden. Och företagare klagar på ökad hotbild, gängbråk och utebliven hjälp från myndigheter. Handlare i Husby stängde före nyår en eftermiddag sina butiker i protest mot ökad kriminalitet, stölder och att hotar om att lagra droger i butiker åt langare.

En specialpolisstyrka (Fenix) i Järvaområdet blev permanent ifjol.
Efter omorganisation av polisen i landet så försvann begreppet ”narkotikapoliser” och särskilda narkotikarotlar lades ner. Efter trygghetsmätningar och nya medborgarlöften, så börjar de dock åter uppstå igen. I höstas startades en narkotikagrupp på Södermalm och vid årsskiftet en gatulangningsgrupp i Norrmalms polisområde.

Annonser