Kommunveto mot sprutbyte bortröstat

Kommuners vetorätt mot sprutbytesprogram slopas och åldersgränsen för narkomaner att få rena sprutor sänks till 18 år. Det beslutade riksdagen som väntat i onsdags eftermiddag.

Riksdagen biföll med stor majoritet regeringens förslag för att öka tillgång till sprutbytesprogram i landet och att landstingen/sjukvårdsregionen blir ensam huvudman. Det var det endast Moderaterna som röstade nej. Omröstning: 226 för och 72 (alla Moderater) nej, (51 frånvarande).

 – Äntligen, äntligen, äntligen, sade Barbro Westerholm (L) i debatten före om förslaget.
Hon ser smittskydd och beroendeproblem som en hälsofråga och tycker debatten länge präglats av fördomar, myter och vulgarisering.

Moderaternas Ann-Britt Åsebol sade att nolltolerans ska gälla mot droger och att dagens regler bör ligga fast. Samverkan mellan kommuner och landsting om sprutbyten och missbruksvården behövs. Och att behålla en tydlig vårdkedja med helhetsperspektiv inom missbruksvården jämte sociala insatser ”är helt nödvändig”.

– Regeringen konstaterar att det mest effektiva sättet att minska förekomst av hiv och hepatit C är ett förebyggande arbete, varför drar regeringen då ner på dessa insatser i budgeten? Och istället prioriterar sprutbyten för de som injicerar droger, sade hon.

Frågan om sprutbyte har stötts och blötts länge. Sedan riksdagen 2006 gav landsting (tillsammans med kommuner) möjlighet att ansöka om sprutbyte, så är det ändå få som gjort det. Sådan verksamhet finns bara på nio platser i landet.

Motståndare till sprutbyten ansåg att det ger fel signaler (narkotikakonsumtion är kriminaliserat) och har ifrågasatt deras smittskyddseffekt. Förespråkare har stöd av flera experter och av bl a WHO, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten – om att sprutbyten skyddar mot smitta, når svårnådda personer och lockar inte nya till drogmissbruk.

Alla ledamöter i riksdagen – förutom moderaterna – stödde socialutskottets förslag att ta bort det kommunala vetot och låta landsting själv ansöka för sprutbyte. Dessutom ska deltagaråldern sänkas från 20 till 18 år (flera missbrukare börjar i yngre år) och ta bort registrering av kanyler.

(Riksdagsdebatt om sprutbyte före beslutet)

Vänsterpartiets Karin Rågsjö anser att det är ”misslyckande att det dröjt så länge” med att underlätta för sprutbytesprogram och att tusentals smittats och avlidit i onödan. Hon tackade folkhälsoministern som drivit på förslaget för fler sprutbyten.
– En seger för jämställdhet och hälsa och harm-reduction, sade hon.

Hon beklagade dock bosättningskravet, att missbrukaren måste vara skriven där sprutbytet finns för att få använda det. Nu vill hon gå vidare och avkriminalisera narkotikabruket som hon menar gör att flera inte vågar söka vård. Och tillåta utdelning av motgiftet Naloxon mot heroinöverdoser.

Miljöpartisten Rasmus Ling – som också deltog i debatten – har i enskild motion, för att försöka minska den höga narkotikadödligheten i Sverige, förslagit fixrum där narkomaner kan inta droger under övervakning av vårdpersonal enligt dansk modell. Men inte fått gehör.

I Göteborg var motståndet mot att starta sprutbyte länge hårt, men förra våren skedde en svängning när den S-ledda kommunen insåg att regeringen ville slopa kommunvetot. Nu vill kommunledningen se en bredare verksamhet.

– Vi vill att det inte bara ska handla om att ge rena sprutor till missbrukare. Inte minst måste vi ha ett barnperspektiv i de fall då det finns barn med i bilden och vi vill kunna ge andra insatser så att så många som möjligt kan sluta med sitt missbruk. I så fall kan det här nog bli riktigt bra, säger Marina Johansson (S), ansvarigt kommunalråd för sociala frågor i Göteborgs stad, till TT.

Den antagna lagändringen för utökad sprutbytesverksamhet gäller redan från 1 mars 2017.

•Fotnot: Sprutbyten finns idag i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Stockholm och sedan en tid i Karlkrona, Växjö, Jönköping och Uppsala. Flera landsting har flaggat för att de avser ansöka om att få starta verksamhet. Enligt en äldre uppskattning finns cirka 8 000 injicerande narkomaner i landet, de befintliga når cirka 3 000 av dem. Årligen smittas cirka 800 nya av hepatit C.

 

Annonser