Köpenhamn vill tillåta haschförsäljning

KÖPENHAMN Kommunfullmäktige i danska huvudstaden beslutade i torsdags att åter ansöka hos regeringen om att starta ett treårigt försök med legal försäljning av cannabis. För två år sedan avslog dåvarande regeringen ett liknande förslag.

Förslaget kommer från Enhetslistan och Liberal Alliance och avser ett försök med cannabisförsäljning till personer som fyllt 18 år och äldre. Förslaget fick stöd av en majoritet i fullmäktige.

– Vi anser att den nuvarande situationen där handeln med hasch sker i det fördolda och illegalt är ohållbar. Det är svårt att hindra att ens barn och unga kommer i kontakt med ljusskygga typer. Så därför vill vi gärna ha in det under kontrollerade former, säger Enhetslistans gruppordförande i Köpenhamn, Rikke Lakritsen, till Berlingske och Ritzau.

Enligt Lauritzen så har rensandet av haschbodar på s.k. Pusher Street i Christiania, efter att två poliser skottskadades i höstas, lett till att droghandeln spridits till övriga Köpenhamn. Samtidigt konstaterar polisen att haschhandeln krympt till en fjärdedel sedan dess i fristaden.

Ett liknande förslag av köpenhamnspolitiker om att pröva legaliserad cannabishandel, för att försöka slå undan benen på kriminella gäng, avslogs 2014 av dåvarande socialdemokratiska regeringen. Rikke Lauritzen är rädd för att samma sak kommer hända denna gång. Skånska politiker varnade då för att tillåten dansk drogförsäljning skulle påverka Sverige negativit.

Nyligen beslutades i en bred politisk överenskommelse att från 2018 inleda ett fyraårigt försök i Danmark med att läkare får skriva recept till cirka 1500 utvalda kroniskt sjuka smärtpatienter om att röka marijuana i medicinskt syfte. Något som danska läkarförbundet är skeptisk till, men försöket välkomnas av bondeorganisationen Landbruk & Fødevarer om cannabisen odlas i Danmark.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser