Landets första professor i spelberoende

Anders Håkansson vid Lunds universitet blir landets första medicinprofessor i spelberoende. Satsning har redan påbörjats vid universitet för forskning kring förebyggande åtgärder mot spelberoende.

– Det är framför allt väldigt roligt att spelberoende via en professur hamnar på agendan, på samma sätt som alkohol och droger, och andra folkhälsoproblem gör. Jag tycker att det lyfter ämnet vetenskapligt och ger nya och bättre möjligheter att forska på det, säger Håkansson till SR Ekot.

Han är tidigare docent i beroendemedicin och anställdes ifjol som lektor vid Lunds universitet för att bilda en forskargrupp inriktad mot spelberoende. Den fokuserar på insatser för att förhindra uppkomst, tidigt upptäcka och behandla spelberoende.

Gruppen har inlett ett projekt för att undersöka problemspelande hos unga i socialt utsatta miljöer, där forskarna tror att risken utveckla beroende är hög. De har just avslutat ett projekt om mobiltelefonbeteende och spelande och förbereder dessutom en studie om attityder och spelproblem bland unga och yngre vuxna i Malmö.

I ett internationellt projekt i samarbete med forskare i andra länder undersöker de även hur spelande och nätbeteende ser ut bland unga globalt. De hoppas kunna identifiera riskfaktorer för nya typer av spelberoende, enligt ett pressmeddelande.

Svenska Spel finansierar nya professuren om spelberoende tillsammans med Lunds Universitet.
Tillgänglighet till nätspel är en ny riskfaktor för de omkring 130 000 personer i landet som lider av osunt spelande, cirka 30 000 har ett spelberoende som kan drabba deras ekonomi. Särskilt bland unga män finns fler med riskspelande.

Tema: Spelproblem

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.
”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”
Bild: Skärmdump från Svenska Spel

Läs mer

Annonser