Malmöskola stänger av 15 elever

UPPDAT Efter ett stort bråk i fredags Värnhemsskolan i Malmö då en elev skadades och fördes till sjukhus, så stängs 15 elever av på Startskolan, som är del av skolan.

Värnhemsskolans stängdes och de uppåt 1300 eleverna fick gå hem i fredags eftermiddag. Under helgen har det varit krismöte och skolan var även stängd i måndags. Skolledningen ville trygga och lugna personalen och lägga upp strategier för framtiden.

Vid ett möte i måndags beslutades att 15 elever stängs av från Startskolan, som bland annat har språkintroduktion.
– På kort sikt är det vad vi kan göra, säger rektorn Johan Ahlström till P4 Malmöhus.

Även id-kontroller ska skärpas för att inga utomstående ska komma in i skollokalerna. Och redan har beslutats att väktare kommer att finna på skolan framöver. På tisdag ska Värnhemsskolan öppna igen.

Polisen fick larm 11:54 i fredags om att några grupper elever börjat bråka och misshandla varandra, fler anmälningar har gjorts. En elev fick föras till sjukhus. Det pågår nu både en intern utredning och en polisutredning om vad som hänt, enligt rektorn. Även elevhälsan har kopplats in.

Veckan före hade också väktare satts in på skolan efter flera bråk och misstankar om droghandel på området. Stråket mellan Värnhemstorget och Amiralsgatan är brottsbelastat och påverka även skolan, uppger förvaltningsdirektör Eva Ahlgren på skolans facebook-sida.

Värnhemsskolan är en kommunal gymnasieskola. I samma byggnad finns både en del med språkintroduktion och en del med yrkesförberedande utbildning.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser