Även mobilt sprutbyte i Stockholm

Försöket vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med rena sprutor till injicerande narkomaner blir permanent efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i veckan. Även en rullande klinik kan bli aktuell framöver.

Verksamheten startade i april 2013 i en paviljong nära sjukhuset efter långa diskussioner. Sedan dess har nära 2 300 personer skrivits in och fått gratis rena sprutor för att minska risken för infektioner och fått erbjudande om behandling. I snitt har mottagningen haft 90 besök om dagen och 94 procent av utlämnade sprutor och kanyler har återlämnats.

I tisdags beslutade nämnden att låta bytet bli permanent. Dessutom kan det komma att utökas med en mobil klinik som ska besöka övriga delar av staden.

– Sprutbytet på Kungsholmen har inte lett till många eller stora störningar enligt utvärderingen, men det är inte bra vare sig för målgruppen eller omgivningen att koncentrera många liknande verksamheter i samma område. Majoriteten av deltagarna i sprutbytet finns i Stockholms stad, den näst största gruppen är från kommunerna i södra länet. När vi permanentar sprutbytet vill vi därför titta på en utökning framför allt söderöver, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) i en kommentar.

Moderaternas är emot verksamheten och vill hellre att resurserna satsas på att utveckla metoder för att få besökarna att bli helt fria från droger. Marie Ljungberg-Schött (M) säger till Stockholm Direkt att närboende är oroliga och att sprutor hittas ibland utanför kliniken.

En utvärdering av försöket visar att spridningen av infektioner minskat, minskat riskbeteende bland deltagarna och att fler fått kontakt med socialtjänst och beroendevård.

Polisen uppger att det inte varit någon ökad brottslighet under försöksperioden på Kungsholmen där sprutbytet ligger.

Annonser