Myndigheter varnar för koffeinpulver

Den populäraste ”drogen” är nog koffein, spridd över hela världen. För mycket kaffe kan leda till oro och sömnsvårighet, men knappast förgiftning. Det kan däremot produkter med höga halter av koffeinpulver.

Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen gick för ett tag sedan ut med varna allmänheten om att rent koffeinpulver ökar risk för överdosering och förgiftning. Och att produkter med höga halter koffein ökat dramatiskt i samhället.

Kaffebönor. Foto: Christian Schnettelker /BY CC 2.0
Kaffebönor. Foto: Christian Schnettelker /BY CC 2.0

Det kan leda till symtom som illamående, kräkningar och skakningar, men även epileptiska kramper och hjärtrytmrubbningar. I en ny uppdatering och artikel i Läkemedelsverkets tidning så uppmanas nu även akutvården att ha beredskap för att känna igen symptom och kunna behandla förgiftning av koffein.

Efter dödsfall av koffeinförgiftningar så begränsade koffeintabletter som läkemedel efter millennieskiftet till max 30 tabletter i receptfria förpackningar. Men 2002 tillät EU oreglerad användning av koffein som livsmedel och en marknad med kosttillskott, ”livsmedelsprodukter” och energidrycker med koffein uppstod.

Och i princip finns ingen maxgräns, på internet säljs koffeinpulver i upp till halvkilosförpackningar som innehåller lika mycket koffein som 5 000 koffeintabletter på apoteket.

– Var försiktig, dessa produkter på internet kan innehålla höga halter koffein, särskilt i pulverform, de kan överdoseras och leda till allvarliga förgiftningar, säger Peter Hultén, apotekare på Giftinformationscentralen, till Drugnews.

Det är inte utrett om denna utveckling med fler koffein-produkter lett till ökat antal förgiftningar. Men myndigheterna uppmanar nu vården att informera sig och vara förberedd.

Det finns även fallbeskrivningar om personer som försökt ta sitt liv med höga halter koffein, (ex genom att inta stora mängder bantingspreparat med koffein). Förgiftningar kan behöva behandlas med intravenösa doser bensodiazepiner och betablockare för att motverka symtomen.

Kaffe och te dricks över hela världen, kanske den vanligaste ”drogen”. I Norden är konsumtionen särskilt omfattande. En kopp vanligt kaffe (1,5 dl) innehåller ungefär 100 milligram koffein.

• Är det inte farligt med flera koppar kaffe?
– Nej, visst innehåller de en psykoaktiv substans och har uppiggande effekt. Överkonsumtion av kaffe kan leda till symptom som oro och svårighet att sova, men knappast förgiftning, säger Peter Hultén.

• Fotnot: Läs mer om fallbeskrivning och koffein i Information från Läkemedelsverket, (pdf-fil, sid 24.)

Annonser