Ministern bojkottar sydafrikanskt vin

I Sydafrika strejkar vinarbetare och lantarbetare i protest mot låga löner och omänskliga villkor. Men Systembolaget fortsätter handla viner från utpekade leverantörer och gårdar. ”Jag kommer inte att köpa av dessa vinmärken tills vidare”, säger folkhälsominister Gabriel Wikström till Drugnews.

En strejk med 250 arbetare vid Robertson Winery har pågått en månad nu och de kräver bland annat högre löner som går leva på och att fackföreningar får delta i arbetet för att se till att etiska krav följs. På fredag planeras dessutom sympatistrejker på vingårdar som levererar till Robertson i Sydafrika.

OMTVISTAD storsäljare på Systembutikerna. Foto: Drugnews
OMTVISTAD storsäljare på systembutikernas hyllor. Foto: Drugnews

I Sverige är vinerna därifrån storsäljare i systembutikerna. Trots att förhållandena beskrivs som eländiga på odlingar och i produktionsanläggningar.

– Det är upprörande särskilt för mig som representerar en regering som alltid står upp för arbetstagares rättigheter och driver den frågan på global nivå, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Systembolaget är ett helägt statligt företag och ska enligt ministern agera som föredöme och följa de konventioner och etiska regler som Sverige förbundit sig att följa. Dit hör arbetstagares fackliga och mänskliga rättigheter.

Han hoppas att Systembolagets ledning tar frågan på stort allvar och analyserar vad man kan göra annorlunda. Men vad Systembolaget ska göra måste vara upp till företaget att svara på.
– Jag har förtroende för Systembolaget och litar på att man hittar en lösning för detta, säger han.

Men han kommer inte under tiden att köpa viner från de berörda vinleverantörerna Robertson Winery och Leeuwenkuil där konflikter och utredningar nu pågår.

Gabriel Wikström
Folkhälsominister Gabriel Wikström

 • Uppmanar du andra kunder också att bojkotta vinerna?
– Det är ett ställningstagande som var och en själv får göra, svarar Gabriel Wikström.

Ministerns beslut välkomnas av systembutiksanställda i Sverige som är anslutna till syndikalisterna.
– Fantastiskt av Wikström! Det är solidarisk handling i praktiken. Förhållandena där nere är urusla, vinarbetarna lever som statarna gjorde förr här. På inhägnade privata gårdar under svåra förhållanden. Helt beroende av ägarna, säger Emil Boss, ordförande i SAC:s driftsektion på Systembolaget, till Drugnews.

Han har bott en tid hos en lantarbetarfamilj på en av vingårdarna och vet hur osäkra arbetsförhållandena. Och att lönen inte räcker till att näringsmässigt försörja dem. Han har träffat representanter för flera olika sydafrikanska fackförbund som ger en samstämd bild. Han tycker att Systembolaget gömmer sig bakom begrepp som ”hållbar utveckling” och uppförandekoder. SAC-sektionen uppmanar  till köpbojkott av vinerna.

Onsdag kväll visade SVT Uppdrag Granskning hur förhållandena är för lantarbetare i vinproduktionen i Sydafrika.

Systembolagets biträdande presschef Ida Ingerö uppger att Systembolaget låtit tredjepartsrevisor granska anklagelserna i Sydafrika. Och i några fall bett leverantörer göra ändringar, men hävdar även att några av UG:s uppgifter delvis inte stämmer.

Bland annat att några som avskedats inte gjort det för att de engagerat sig fackligt, utan efter ”hotfullt och otillbörligt agerande”, enligt en domstol.

Ida Ingerö, Systembolaget
Ida Ingerö, Systembolaget

Och enligt uppföljningar så följs minimilöner och kollektivavtal, även om de ligger på en mycket låg nivå.
– Det är en svår situation i Sydafrika med låga löner, tuffa villkor för lantarbetare och hög arbetslöshet. Det bästa vi kan göra från Systembolagets sida är att fortsätta handla och ställa tydliga krav. Och vi fortsätter göra revisioner hos leverantörer i riskländer framöver också, säger Ida Ingerö till Drugnews.

Någon minskad försäljning av vinerna från Sydafrika har ännu inte Systembolaget märkt av, enligt Ingerö.

I år gör Systembolaget ett hundratal kontroller hos sina leverantörer av att avtal och uppförandekod följs i ”riskländer” som Sydafrika, Chile och Argentina. Nästa år planeras cirka 200 revisioner. Företag som inte tillåter att förhållanden granskas kan förlora kontrakt med Systembolaget, nyligen sades avtalet upp med en turkisk leverantör av raki-sprit.

Annonser