Medicinsk cannabis prövas i Danmark

B1110-DanskFlagMinKÖPENHAMN Cannabis som medicin är snart på gång att testas i Danmark. Hälsominister Sophie Löhde föreslår ett försök under fyra år.

Förslaget från hälsominister Löhde (Venstre) gäller försök med ”medicinsk cannabis” som smärtlindring för allvarligt sjuka med exempelvis skleros och ryggmärgsskador och vid cellgiftbehandling. Men för att patienterna ska få drogen på recept, så ska inga andra konventionella läkemedel visat sig fungera, skriver Läkemedelsvärlden och Information.

Hälsominister Sophie Löhde
Hälsominister Sophie Löhde

Enligt danska socialdepartementets förslag ska läkare få möjlighet att från 2018 förskriva holländska eller kanadensiska cannabisprodukter till omkring 1 500 patienter i pilotstudien att drickas, rökas eller ätas.

Förslaget är inspirerat av en modell i Holland där cannabis som medicin tillåts sedan 2003. Den kontroversiella behandlingen med cannabis har diskuterats i danska folketinget en tid och uppges ha en majoritet av partierna bakom sig. Men det är ännu inte klart hur stor statens subvention av medicinen ska bli.

Flera danska läkare skriver redan ut oberedd cannabis som medicin till patienter, trots att Läkemedelsstyrelsen inte tillåter det. Enligt Danmarks Radio har 20 till 30 läkare skrivit ut sådana recept till ett par hundra patienter.

Danska Läkarföreningen har tidigare varit skeptisk till cannabis som medicin. Ordförande Andreas Rudkjøping underströk i en debatt i DR2 i veckan att det saknas medicinsk dokumentation ännu om effekt, säkerhet och kvalitet om medicinsk cannabis. Men att organisationen stöder forskning. Det är komplicerade och långa processer för godkännande, med hänsyn till patienters säkerhet.
”Om det finns positiva resultat, kommer vi naturligtvis också att stödja att produkten blir tillgänglig för patienter”, sade han via sociala medier.

I USA har ett 30-tal delstater hittills tillåtit exempelvis rökning av cannabis som medicin. Flera cannabisbaserade produkter prövas i flera länder. I Sverige tillåts Sativex, munspray mot muskelkramper för ms-patienter, men inte cannabis i oberedd form. I några domar om marijuana som medicin har smärtpatienter hittills förlorat i högre instans.  Dock prövas i förvaltningsdomstolen i Uppsala en ansökan för en patient om att få en cannabisprodukt på licens och som Läkemedelsverket nekat, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser