Alkoholköpare måste själv fixa transport

Regeringen vill med skärpt lagändring reglera distanshandel av alkohol från annat EU-land. Enligt förslaget måste köparen själv ordna transportör. Inte tillåtet att säljaren erbjuder det, som är vanligt idag.


Internethandeln av alkohol är ännu liten, men ökar. Privatpersoner som själva inte kör hem dryckerna måste betala svensk alkoholskatt och vara avsedd för eget bruk. Men flera internetsäljare erbjuder både drycker och att ordna hemtransport åt kunden, vilket försvårar kontrollen om att skatt betalas.

Nu vill regeringen efter beredning skärpa distanshandeln, så att köparen själv måste anlita transportör som kör dryckerna till Sverige.
– Distansförsäljning förbjuds kan man säga och endast distansköp blir tillåtet. Enskild person får själv eller genom anlitad transportör föra in drycker från annat EU-land. Men transportören måste vara oberoende av säljaren, säger Lina Glans, politiskt sakkunnig hos folkhälsominister Gabriel Wikström (S), till Drugnews.

Regeringen har inväntat ett avgörande i EU-domstolen ifjol då Finland fick rätt att stoppa distanshandeln från Estland. Webbsidan ”Alkotaxi” ordnade hemtransport av billigare estnisk sprit, vin, öl och cider till finska kunder, utan att betala skatt och tvingades upphöra med verksamheten.
Regeringen tolkar det som att beslutet även går använda för Sverige.

Tanken är förhindra att en parallell distributionskanal vid sidan av Systembolaget av alkohol. Det skulle kunna få EU att ingripa mot vårt undantag och monopolet skulle hotas, menar Glans.

Nu ska först promemorian ut på remissrunda och sedan lämnas till riksdagen för att ändra alkohollagen och lagen om punktskatter. Lagändringarna föreslås gälla från januari 2018.

• Fotnot: Förslaget Reglering av distanshandel med alkohol Ds 2016 33 (pdf 1 MB) (pdf-fil, 56 sidor).

Annonser