Fler narkomaner ska få rena sprutor

Regeringen föreslår i en proposition att kommuners veto tas bort så att fler landsting kan starta sprutbyten. För att förhindra smittspridning och erbjuda missbrukare kontakt till behandling. Åldersgränsen för att få delta sänks från 20 till 18 år.

Det finns sedan 2006 möjlighet att starta sprutbytesverksamhet i hela landet, men hittills har endast nio mottagningar i sex landsting öppnats.

Men nu vill regeringen att skeptiska kommuner inte längre ska kunna hindra nya sprutbyten och öka tillgången för sprutnarkomaner.
– Det känns jättebra. Vad som är extra bra är att små många landsting redan aviserat att de kommer starta sprutbytesverksamhet. Det är en hälsofråga och politiken kan göra verklig skillnad i människors vardag, sade folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) på en presskonferens i Rosenbad.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill öka tillgång till rena sprutor. Foto: Drugnewsn
Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill öka tillgång till rena sprutor. Foto: Drugnews

Den segslitna frågan har pågått länge, men opinionen verkar ha svängt. Flera ansåg tidigare att det ger fel signaler från samhället att erbjuda sprutor och kanyler till något som är olagligt, dvs. missbruka narkotika.

Men enligt Wikström verkar det vara en annan attityd till sprutbyten numer och debatten har ebbat ut. Evidensen uppger han vara stor om deras smittskyddseffekt och rekommenderas av WHO, Folkhälsomyndigheten och andra instanser.

Hans partikamrater i Göteborg – som länge var emot sprutbyte – svängde i våras när förslaget att ta bort kommunvetot var en realitet och de är nu beredda acceptera sprutbyte.
– Det har funnits olika åsikter i alla partier om den här frågan, kommenterade Wikström.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns cirka 8 000 personer som injicerar narkotika i landet, även om siffran är gammal och osäker. Varje år smittas 800 nya av hepatit C (som det inte finns vaccin mot), och är dyrt för samhället.

Även om smittskyddseffekten är viktig, så hoppas även regeringen att sprutbyten kan skapa kontakter för personer i missbruk att komma i kontakt med vård och behandling. Och att åldersgränsen för att få delta sänks från 20 till 18 år.
– Vi vill att sprutbytesverksamheten tidigt ska fånga upp unga på väg in i missbruk, medianåldern att börja injicera är 18-19 år. Och därigenom även kunna bidra till att minska narkotikarelaterade dödlighet, sade Wikström.

• Drugnews: varför inte ta bort åldersgränsen helt i så fall. Infektioner känner väl inga gränser?
– Under 18 år betraktas man som barn och då gäller en annan lagstiftning. Men även för att de flesta som börjar injicera befinner sig i åldrarna 18-20 år, svarade ministern.

Att kommuner har möjlighet att ingripa med tvång mot unga upp till 20 år som far illa och kanske använder narkotika (LVU-lagen), ser han ”som en annan typ av regelkrock”. Och att myndighetsåldern är mer lämplig att sätta gränsen.

Trots invändning från flera remissinstanser har regeringen valt att behålla bosättningskravet i respektive region för de som deltar i sprutbyten. Detta för att kunna koppla till ambitionen att erbjuda vård och behandling lokalt, där kommuner har medansvar.

Om riksdagen antar förslaget om ändrad sprutbyteslag, så hoppas regeringen att den kan träda i kraft 1 mars 2017. Socialstyrelsen ges i uppdrag att följa upp konsekvenser av den ändrade lagen.

Per Johansson, RNS
Per Johansson, RNS

KOMMENTARER:
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle har länge varit tveksam till sprutbyten.
– Vår tidigare kritik gäller fortfarande. Sprutbyte har svagt stöd för hiv-prevention och ännu svagare för hepatit C. Och sänkt åldersgräns signalerar uppgivenhet och att erbjuda en knarkspruta är inget bra sätt att locka unga till behandling, säger generalsekreterare Per Johansson.

Och vad gäller de höga narkotikadödstalen i landet, så innebär regeringens förslag ingen skillnad, enligt RNS. Sprutbyten leder inte till många nya kontakter. De flesta besökare är ”högkonsumenter av offentliga tjänster” och redan kända av myndigheterna som socialtjänst, sjukvård och polis. Johansson tycker särskilda inrättningar för hemlösa och missbrukare med tandvård och fotvård är bättre kontaktytor för att också erbjuda beroendevård.

Berne Stålenkrantz
Berne Stålenkrantz, Brukarföreningen

Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz:
– Förslagen är steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Det skulle behövas ett nationellt påbud om rätt till sprutbyte och där apoteken kan användas. Då kan en brukare i såväl Storlien och Nynäshamn en tidig lördagsmorgon få möjlighet hitta rena verktyg. De geografiska skillnaderna ökar risken för att någon blir smittad, säger han.

Han tycker kravet på att bo nära landstingets sprutbyte är ”galet”. Det försvårar för de på resa som behöver en ren spruta och inte vill dela. Och för flera flyktingungdomar som hamnat i missbruk och inte hört talas om hepatit är risken att smittas stor.
– Vi kommer nog fortsätta med våra egna sprututdelningar ett tag till, säger Berne Stålenkrantz på Brukarföreningen till Drugnews. De finns idag i Linköping och Stockholm.

• Fotnot: Idag finns sprutbytesverksamhet i bl a Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Karlskrona och Stockholm. På gång i Jönköping.

Annonser