Odlade cannabis mot smärta – frias för nödvärn

00-paragraf2En 26-årig man i Stockholm odlade och använde cannabis för att lindra sin kroniska nervsmärta. Han åberopade nödsituation och Södertörns tingsrätt ger honom rätt och friar.

Han friades i måndags av domstolen från åtal om narkotikabrott för att ha framställt drygt 127 gram cannabis och för ringa brott genom använda det.

Den unge mannen föddes utan armar och med korta lårben från födseln. Han blev rullstolsbunden och en felkonstruerad permobil ledde till att han tidigt fick kraftig skolios som ledde till kronisk smärta.

Nervsmärtorna medicinerade han på vårdens rekommendation länge med läkemedel, men som gav kraftiga biverkningar. Han hittade uppgifter om att viss cannabis med hög CBD (cannabidiol) och mycket låg rushalt (THC) kan ge effekt mot nervsmärta med mera och började odla i bostaden. Fröerna köpte han från England där de är lagliga och hann under tre månader odla och använda substansen.

Han mådde bättre, hade startat företag och börjat föreläsa.
Men i våras avbröts det hela när fem poliser knackade på och beslagtog växtdelar av cannabis och tillbehör. Han åtalades, men domstolen anser att hans åberopande av nödsituation väger tyngre än narkotikabrottet.

Södertörns tingsrätt konstaterar i domen att ”XX synes ha utnyttjat alla till buds stående möjligheter hos sjukvården. Att framställa cannabis i den omfattningen som skett utgör därför enda möjligheten för honom att leva ett drägligt liv. XX får därför anses ha befunnit sig i en nödsituation och hans handlande kan inte anses oförsvarligt”.

Han uppger sig blivit traumatiserad och kommer inte glömma händelsen.
– Det är främst en symbolisk vinst. Jag vann den lilla striden, men definitivt inte kriget, säger han till SVT Nyheter.

Domstolens ordförande och en nämndeman är oenig med den friande domen och anser att han borde dömts till böter för ringa narkotikabrott. Även om de tror på hans berättelse, så menar de att nödparagrafen ska användas restriktivt.
Åklagaren uppger för SVT att hon kommer att överklaga domen.

I ett tidigare liknande fall friades en ryggmärgsskadad man först i tingsrätten för odlat och använt cannabis för smärtlindring, men dömdes senare i Svea hovrätt i våras till dagsböter för narkotikabrott.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser