”Norberg oärlig om legaliseringseffekt i Colorado”


Nyliberala debattören Johan Norberg har fel om konsekvenserna av legaliseringen i Colorado. Bruket har inte minskat, som han påstår, utan ökat ganska kraftigt. Det skriver författaren Pelle Olsson som länge följt marijuana-frågan i USA.

Johan Norberg, nyliberal debattör och författare, påstår i Metro den 18 augusti att legaliseringen av cannabis i amerikanska delstaten Colorado inte har medfört att fler tänder på. Det är fel. Bruket har ökat ganska kraftigt.

För marijuanaindustrin är konsumtionstillväxten goda nyheter, men samtidigt ett dåligt argument inför kommande folkomröstningar om legalisering i andra delstater. Likaså är det besvärande för de styrande i Colorado som ska stå till svars för den kontroversiella reformen.

Norberg i Metro om resultatet av legaliseringen: "När cannabis legaliserades i amerikanska delstater varnades det för en lavinartad ökning av bruket, men en ny studie slår ner farhågorna." /Skärmdump
Johan Norberg i Metro om resultatet av legaliseringen: ”När cannabis legaliserades i amerikanska delstater varnades det för en lavinartad ökning av bruket, men en ny studie slår ner farhågorna.” /Skärmdump

Därför dyker det upp den ena undersökningen efter den andra, framför allt tolkningar av dem, där berörda myndigheter, marijuanaföretagare och lobbyister försöker skyla över de tilltagande problemen. Jämför med tobaksindustrins krumbukter. Det här måste man ha klart för sig när man som Norberg följer den amerikanska cannabisdebatten.

Norberg hänvisar till två undersökningar som bevis för att bruket minskar. Den ena publicerades i juni från Colorados Hälsodepartement och bygger på skolenkäter från motsvarande gymnasiet och grundskolan. Här kan man bland annat utläsa att skolelever i Colorado ligger strax under riksgenomsnittet när det gäller cannabiskonsumtionen bland gymnasieelever och att bruket senaste månaden har minskat från 25 procent till 21 procent mellan 2009 och 2015.[i]

Det finns besvärande invändningar mot den undersökningen, (förutom det orimliga att en mångmiljardindustri så totalt skulle misslyckas i sin marknadsföring): svarsfrekvensen för gymnasiet var bara 46,5 procent (48,1 procent för grundskolan). Bara de elever som gick i skolan den dagen deltog. Bland frånvarande elever kan man på goda grunder förmoda att marijuanarökningen är större. Flera stora distrikt där det finns många marijuanabutiker deltog inte. Den marijuanakritiska föräldraorganisationen Parents for a Healthy Colorado är upprörda över att delstatens hälsodepartement genom tvivelaktiga studier ”skyddar marijuanaindustrin”.[ii]

Norberg nämner också den landsomfattande National Survey on Drug Use and Health, NSDUH, men menar att den inte är lika aktuell eftersom siffrorna bara sträcker sig fram till och med 2014, ett år efter legaliseringen.[iii]

Här glömmer Norberg att kommersialiseringen av marijuana rivstartade 2009 när Colorado (med 5 miljoner invånare) på kort tid fick 900 butiker som sålde ”medicinsk” marijuana och att antalet personer som fått ett sådant patienttillstånd steg till som mest 116 000 personer, 2,6 procent av den vuxna befolkningen. NSDUH:s undersökningar är mer välgjorda och vänder sig till hushållen, vilket innebär att urvalet blir mer representativt än i skolundersökningar med stort bortfall.

Dessa återkommande undersökningar visar att Colorado ligger etta på konsumtionslistan i alla åldrar och att ökningen är mycket större än i resten av landet. 14,6 procent av 12-17-åringarna har rökt cannabis under den senaste månaden. USA-genomsnittet är 9,1 procent.

Några år före kommersialiseringen 2009 var siffrorna 7,6 respektive 6,7. Delstaten Washington som legaliserade samtidigt som Colorado ligger också en bra bit över genomsnittet.

Vidare har antal trafikdöda i Colorado där föraren som orsakade olyckan var påverkad av cannabis ökat från 47 till 94 mellan 2009 och 2014.[iv] Antalet akutbesök på sjukhus på grund av marijuana ökade från 8 197 till 18 255 mellan 2011 och 2014.[v]

Trots att cannabis nu är tillåten istället för förbjuden är den totala brottsligheten oförändrat i Colorado. I Denver där det är tätast mellan marijuanabutikerna ökade den med tio procent under de två första åren efter legaliseringen.[vi]

Man kan naturligtvis, som Johan Norberg, tycka att det är okay av politiska och filosofiska skäl att legalisera cannabis. Som debattör bör han ändå vara ärlig och erkänna att det får konsekvenser för folkhälsan.

Fotnoter: [i] https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/PF_Youth_MJ-Infographic-Digital.pdf
[ii] https://www.facebook.com/poppotorg/posts/1008847159223050
[iii] http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/report_2121/ShortReport-2121.html
[iv] National Highway Transportation Safety Administration, Fatality Analysis Reporting System (FARS), 2006-2013 and CDOT/RMHIDTA 2014

[v] Colorado Hospital Association, Emergency Department Visit Dataset. Statistics prepared by the Health Statistics and Evaluation Branch, Colorado Department of Public Health and Environment.
[vi] http://crimeinco.cbi.state.co.us/

Annonser