4 av 10 vill få syskon köpa ut

Fyra av tio ungdomar med äldre syskon har någon gång bett sin bror eller syster köpa ut alkohol. Det framkommer i en enkätundersökning som Systembolaget har beställt.

Enligt undersökningen har ungefär 40 procent bett sina äldre syskon köpa ut alkohol till dem när de var under 20 år. I många fall har de också varit beredda att köpa ut, och det flera gånger. Var fjärde av dem med äldre syskon uppger att de flera gånger lyckats med att få äldre syskon att köpa ut alkohol.

Frågorna har ställts till ungdomar i ålder 20-28 år där de tillfrågats om de bett sina äldre syskon köpa ut innan de själva fyllt 20 år. Svaren avspeglar därmed situationen för ett antal år sedan.

Det vanligaste är dock inte att man köper ut till yngre syskon, utan att man köper ut till yngre kompisar, visar en annan undersökning som också beställts av Systembolaget. Enligt den har drygt 40 procent av de mellan 20 och 27 år köpt ut alkohol till någon som var under 20 år. Av dessa uppger 64 procent att de köpt ut åt en yngre kompis, medan 40 procent uppger att de köpt ut åt ett yngre syskon.

Båda undersökningarna har genomförts av Sifo på uppdrag av Systembolaget och drygt 1000 personer har tillfrågats.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser