Även snusning ökar risken för tidig födsel

Om den blivande mamman röker eller snusar under graviditeten innebär det ökade risker för att barnet föds extremt för tidigt. Det visare en ny svensk undersökningen skriver Uppsala Nya Tidning.

Sedan tidigare har det stått klart att rökning innebär ökad risk för att barnet ska födas för tidigt, men det har inte funnits tillräckligt stort underlag för att kunna slå fast att samma risker finns förknippade med snusning.

Forskarna bakom studien, som publiceras i tidskriften British Journal of Obesterics and Gynaecoly har gått igenom alla barn som fötts i Sverige under perioden 1999 till 2012 och som registrerats i det medicinska födelseregistret. Totalt nästan 1,5 miljoner födslar ingått i studien. Av dessa skedde cirka 2500 extremt tidigt, det vill säga före 28:e veckan. Resultaten visar att både snusning och rökning har samband med en högre risk för extremt tidiga födslar.

Risken ökar med ungefär 60 procent för den som snusar eller röker upp till nio cigaretter om dagen. För dem som röker mer än så är risken nästan fördubblad.

En av forskarna bakom studien, Anna Gunnerbeck vid Karolinska institutet, säger till Uppsala Nya Tidning at resultaten understryker vikten av att avstå från att använda tobak under graviditeten. Resultaten tyder på att de kvinnor som slutat med tobak under graviditeten inte visar någon förhöjd risk att föda extremt tidigt.

Resultatet visar på ett samband, men ger inget svar på vad som orsakar att de som använder tobak har en ökad risk för att föda extremt tidigt. Anna Gunnerbeck menar docka att mycket tyder på att det är nikotinet i tobaken som bidrar till den förhöjda risken. Det gör att forskarna bakom studien rekommenderar att minimera alla användning av nikotin under graviditeten.

 

 

 

 

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Annonser