Nyktrare publik ger större fotbollspublik

Svenska folket tror att en nyktrare fotbollspublik skulle få fler att söka sig till fotbollsarenorna. Samtidigt är det en majoritet som vill stoppa alkoholförsäljning på fotbollsarenorna.


Uppgifterna kommer från en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av IQ-initiativet och Stad inom ramen för projektet Fotboll utan fylla. 56 procent i undersökningen tror att fler skulle gå på fotboll om antalet kraftigt berusade personer på fotbollsarenorna minskade. En lika stor andel vill att alkohol inte ska få säljas inne på arenorna.
Siffrorna presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan. Undersökningen visade också att 85 procent ansåg att kraftigt berusade personer bör avvisas från fotbollsarenorna.

– Vi ser att det finns ett stort stöd från allmänheten för arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer på läktaren är något de allra flesta ställer sig bakom, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Undersökningen kompletterar de tidigare undersökningar som gjorts av hur berusad fotbollspubliken egentligen är och de tester som genomfört av hur lätt det är för berusade att köpa alkohol inne på arenan. Fotboll utan fylla är ett samarbete mellan de tre stora Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby, tillsammans med Systembolagets bolag IQ och STAD.

– Jag vill ge en stor eloge till Stockholmsklubbarna för deras arbete. Det är viktigt att det kommer från klubbarna själva, säger idrotts- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S), som var med när siffrorna presenterades.

Arbetet har nu gett resultat i form av en handlingsplan och stora utbildningsinsatser, bland annat när det gäller ansvarsfull alkoholservering.
Henrik Berggren, vd för Djurgården, menar att det viktiga är den långsiktiga attitydförändringen till alkohol på matcherna, men att de insatser som gjort till delar förhoppningsvis kan ge snabba resultat.

Gabriel Wikström ser inte att det finns några direkta uppgifter för politiken.
– Fotbollen ska äga projektet. Jag kan uppmärksamma och visa på de positiva effekterna, säger Gabriel Wikström.

Henrik Kindlund, vd för Hammarby fotboll, påpekar att det handlar om att komma tillrätta med de som är mest berusade.
– Folk vill kunna gå på fotboll och det ska vara skön stämning, men man ska kunna ta en öl eller ett glas vin, säger han.

Samtidigt finns det en diskussion om den alkoholservering som sker inne på arenorna. Han menar att det är en service och ingen stor ekonomisk vinst, samtidigt som det finns en del som lägger andra aspekter än ordning och nykterhet på servering av alkohol.
– Bajen fans vill stänga barerna under matchtid, de vill att folk ska vara på läktaren och heja, säger Henrik Kindlund.

Annonser