”Ingen bra idé legalisera”

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala, har forskat i flera decennier kring vad droger gör med hjärnan. Vid ett samtal med Stig-Björn Ljunggren under Almedalsveckan gav han ett tydligt besked om vad han ansåg om idén om att legalisering av cannabis.


–Det är ingen bra idé, inte i första hand för att 80-90 procent av svenskarna är emot, utan för att det inte finns något stöd i forskning och evidens för att det är en bra idé att legalisera, sa Nyberg.
Han hänvisade till studier som visar på negativa effekter, både vad gäller beroende och försämrade kognitiva funktioner på grund av cannabis.
Framför allt vill Fred Nyberg undvika att unga människor börjar använda cannabis.
–När man är 15 år är hjärnan inte färdigutvecklad, den psykosociala kompetens inte klar.
15-åringar är mycket mer risktagande, testar mer, förklarar Fred Nyberg.

Han påpekar också att den svenska narkotikapolitiken lyckats hyggligt när det gäller att hålla nere användningen av narkotika, till exempel cannabis. Vilket han tror bero på en väl fungerande utbildning mot droger.

Vad skulle då professor Fred Nyberg ger för råd till statsminister Stefan Löfven om han fick chansen?
–När det gäller svenska narkotikapolitik, nolltolerans när det gäller dödfall. Sedan ska vi gör vad vi kan för att minska rekryteringen av ungdomar, svarar Nyberg.

Annonser