”Låt alkoholvinster hjälpa utsatta barn”


Barn i familjer där föräldrar missbrukar lever i en riskabel miljö. Låt en procent av statens skatteintäkter på alkoholförsäljning – det skulle bli cirka 130 miljoner per år – gå till insatser för dessa barn, föreslår företrädare för Ersta Diakoni.

Barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol ­eller droger är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa och eget missbruk. Konsekvenserna för barnen är välkända, och trots det saknas det resurser till insatser för barn och unga i missbruksfamiljer”, skriver Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta vändpunkt, och Stefan Nilsson, direktor Ersta Diakoni, på SvD-debatt.

Flera undersökningar har försökt kartlägga hur många barn som lever med föräldrar med beroendeproblematik. En rapport från KI uppger att 17 procent av barn födda 1987-1989 hade en förälder som vårdats i slutenvård eller öppenvård för missbruk, eller straffats för rattfylleri eller narkotikabrott.

Istället för att få vara barn tvingas flera sköta om sina föräldrar, ”se till att mamma eller pappa kommer i säng”, menar artikelförfattarna.

Samtidigt som de ungas problem börjat uppmärksammas mer, så kostar insatser mycket pengar. Mycket av Ersta Vändpunkts insatser för de cirka 150 barn, som är anhöriga till föräldrar med problem, och får hjälp varje år i Stockholm finansieras med bidrag. Flera andra verksamheter dras också med resursproblem.

06-Bar24.jpgSamtidigt är inte barnen prioriterade och har inga öronmärkta pengar och omfattas inte av någon vårdgaranti. Därför föreslår Ersta-företrädarna att en procent av statens skatteintäkter av alkoholhandel på 13 miljarder kronor avsätts till en fond för kommuner och privata vårdgivare med professionell insatser att söka medel ur. Det skulle kunna ge en mer långsiktig och trygg finansiering för barnverksamheter.

D627-BoBlavarg1
Bo Blåvarg. Foto: Ersta Diakoni

  – En del av samhällets intäkter på alkohol borde kunna gå till insatser för de mest utsatta anhöriga, barn och unga i missbrukarfamiljer, säger Bo Blåvarg på Ersta till Drugnews.

Det kan förebygga psykisk ohälsa och drogproblem och personligt lidande för utsatta unga och spara samhället kostnader i framtiden.

Det är ett av de förslag för att förbättra för utsatta barn och ge nästa generation bättre förutsättningar som han avser lägga fram vid ett seminarie i Almedalen nästa vecka. Debattartikeln har även skickats till ministrarna på Socialdepartementet.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser